ถามเรื่อง การ Redirect Ajax ทำไงครับ งง มากกกก ถามผู้รู้หน่อยครั

function login() {
    var user = document.signIn.username.value;
    var pass = document.signIn.password.value;
   if(user == "" || pass == "")
   {
            alert("Error");  
   }
   else
   {
     var req;
      try
         {
            if(window.XMLHttpRequest)
            req= new XMLHttpRequest();
            else if(window.ActiveXObject)
            req= new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
            else{
            alert("Browser not Support");
            return false;
         }
         }catch(ex){
            alert('Error  Ajax Handler Object ???');
         }
                   req.onreadystatechange = function()
             {
                      if(req.readyState ==4)
                      {

                        var x=document.getElementById("result");
                        x.innerHTML=req.responseText;
                        alert(req.responseText);
                        alert(response);
                      }
                      else
                      {
                        var x=document.getElementById("result");
                         x.innerHTML=req.responseText;
                         //alert(req.responseText);
                        x.innerHTML="<img src=images/indicator_big.gif>Please wait.....";
                      }
            }
                 
                   var str =Math.random();
                   var querystr="";
                   querystr+="login.php?pop="+str;
                   querystr+="&username="+user;
                   querystr+="&password="+pass;
                   //alert(querystr);
                   req.open("GET",querystr,true);
                   req.send(null);

   }
}

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//print "b=".$password;
$host="localhost";
$user="root";
$pass_word="root";
$db="cemdata";
$tb="user";

                    mysql_connect( $host,$user,$pass_word) or die ("Eror Mysql ");
                    mysql_select_db($db) or die("Database Error");

                    $pass_login=md5($password); // เข้ารหัส Md5

                    $sql = "select * from $tb where user='$username' and pass='$password'";
                    $dbquery = mysql_db_query($db, $sql);
                    $num_rows = mysql_num_rows($dbquery);
                    $result = mysql_query($sql);
                    if(empty($num_rows))
                    {
                   
                       print("<h2><strong>Login Again.</strong></h2>");
                    }
                    else
                    {
                     print("<script>");
                     print("window.location.href='http://www.google.com'");
                     print("</script>
");

                    }
?>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<div id="result">
     
</div><!-- end of edit -->
24 ส.ค. 2552 1 1,821

ถ้าต้อง redirect ทำไมต้องใช้ Ajax

การใช้ Ajax ก็เพื่อไม่ต้องการโหลดหน้าใหม่มื่อ login สำเร็จ แต่ถ้าต้องโหลดหน้าใหม่ หลังจาก login สำเร็จ ผมว่า ใช้แบบธรรมดาก็ได้

ส่วนคำตอบของคำถามนี้ มีอยู่บนเว็บแล้ว ลองหาอ่านดู ทั้งในบทความ และในกระทู้
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^