ถามเรื่องการแก้ไขข้อมูลหน่อยครับ

ดู code ให้ด้วยครับ ถ้าไม่มีการเลือกไฟล์รูปภาพใหม่จะใช้รูปภาพเดิมที่อยู่ในฐานข้อมูลต้องเพิ่ม code ยังไงช่วยทีครับ ขอบคุณครับ


<?php
#### สคริ๊ปนี้ใช้ในการเช็ค ว่าล็อกอินหรือยัง ให้นำสคริ๊ปนี้ไปไว้ที่หน้าที่คุณต้องการให้เช็ค ####
session_start() ;
if (!isset($_SESSION['login_true'])) {
     header("Location: index.php");
     exit;
}
### จบการเช็ค ###
?>

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874">
<title>:: ผลการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ::</title>
</head>

<body background="bg_06sakura_h01.jpg">
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>
  <?php

include("config.inc.php") ;
/* add by kergrit(redthird.com) for compatible global variable off/on php.ini */
if($file){
$path = "images/";
$fileType = explode('.', $file_name);
$fileName = date('YmdHis');
$fileName = $fileName.".".$fileType[1];
$uploadFile = $path."".$fileName;
copy($file, $uploadFile);
}
$user = $_POST['user'];
$pass = $_POST['pass'];
$name = $_POST['name'];
$birth = $_POST['birth'];
$sex = $_POST['sex'];
$address = $_POST['address'];
$stu = $_POST['stu'];
$dateup = $_POST['dateup'];
$vision = $_POST['vision'];
$pic = $_POST['$fileName'];
/* end of add */

  $sql[0] = "update member set user='$user' where id='$id' ";
  
  $sql[1]= "update member set pass='$pass' where id='$id' ";
  
  $sql[2] = "update member set name='$name' where id='$id' ";
                   
  $sql[3] = "update member set birth='$birth' where id='$id' ";
     
  $sql[4] = "update member set sex='$sex' where id='$id'";
 
  $sql[5] = "update member set address='$address' where id='$id' ";
  
  $sql[6] = "update member set stu='$stu' where id='$id' ";
  
  $sql[7] = "update member set dateup='$dateup' where id='$id' ";
  
  $sql[8] = "update member set vision='$vision' where id='$id' ";
  
  $sql[9] = "update member set pic='$fileName' where id='$id' ";

 
  
       for($i=0;$i<10;$i++) {
$result = mysql_query($sql[$i]) or die("ไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้ โปรดตรวจสอบข้อผิดพลาด") ;
}

if($result) {
echo "<br><br><center><font size=\"3\" face='MS Sans Serif'><b>รายละเอียดของคุณ ได้ถูกบันทึกใหม่แล้วครับ</b></font></center>" ;
echo "<meta http-equiv='refresh' content='3; url=list.php'>" ;
}

?>
</p>
</body>

</html>

19 ส.ค. 2552 5 2,221

ถ้าไม่ได้เลือกรูปมา ก็ไม่ต้อง update ซิครับ
#1

ขอถามต่ออีกนิดนึงครับ ถ้าเรา update ไฟล์รูปใหม่เข้าไปแล้วมี code ที่จะลบรูปภาพเดิมที่อยู่ในโฟล์เดอร์มั๊ยครับ
#2

ถ้าแทนที่ไฟล์เดิม ไม่ต้องลบ

คำสั่งลบไฟล์

unlink('path/to/file.ext');
#3

ขอ code resize เพิ่มเติมด้วยครับ ขอที่พอเข้าใจง่าย ๆ นะครับ ขอบคุณครับ
#4

#5
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^