เรื่องการอัปโหลด ขึ้นserver ทั้งๆที่เป็นคำสั่งเดียวกัน


คำสั่งเดียวกัน คือ copy( $file1 ,"$path/$passw$now$filenewcon");  
ใช้ใน localhost ได้ทั้งหน้าเพิ่ม และแก้ไข
แต่
เวลาอัปขึ้นserver หน้าเพิ่มได้ แต่หน้าแก้ไขไม่ได้ ทั้งที่ใช้คำสั่งเดียวกัน
ฟ้องเออเรอว่า...
Warning: copy(C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\4142.pdf): failed to open stream: No such file or directory in c:\appserv\www\pgmpatho\edit22.php on line 66
14 ส.ค. 2552 1 1,434

ดูบทความครับ เขียนให้แล้ว
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^