เกี่ยวกับ GAJAX GFROM

ที่ฝั่ง server ผมให้ server response ดามนี้

session_start();
header("content-type: application/x-javascript; charset=utf-8");

        $ret[] = 'complete":"5';
                


echo '[{"'.implode('","', $ret).'"}]';


แล้วที่ฝั่ง js ผมให้ alert(datas[0].complete) น่ะครับ ผมลองเช็คดู มันไป alert ที่ catch (e) น่ะครับ ซึ่งเป็นการ alert แบบที่ไม่ใช่ json น่ะครับ
12 ส.ค. 2552 2 1,208

ตรงที่ alert มันจะมี <pre>[json]</pre> ติดมาด้วยครับ มันคืออะไรครับ
#1

header("content-type: text/html; charset=utf-8");
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^