อยาก Update ตารางใน php ใน หน้า page เดียวกันครับ

อยาก Update ตารางใน php ใน หน้า page เดียวกัน และให้แถวเดียวกันครับ

 คือหมายความว่า ในหน้าที่เรา แสดงตารางออกมา เมื่อเรากดปุ่ม update ให้แถวที่เรากดปุ่ม update กลายเป็น form สำหรับ edit ได้เลยอ่ะครับ

 ดูตามภาพนะครับ ในภาพ form update มันยังไม่อยู่ในแถวเดียวกันอ่ะครับ

 ช่วยแนะนำ code หรือ วิธีเขียนด้วยครับ
05 ส.ค. 2552 7 4,753

จำไม่ได้ว่าชื่ออะไร ลอง search หา editinplace ดูครับ
#1

อ้างอิงจาก ความคิดเห็น #1จำไม่ได้ว่าชื่ออะไร ลอง search หา editinplace ดูครับ


ผมลองเข้าไปดูแล้ว มันโหลดไม่ได้อ่ะครับ

กำลังจะถามแนวๆนี้อยู่พอดีเลยครับ

#2

ตอนนี้ ผมใช้ if else อยู่ แต่ว่ายังมั่วๆ ขอความกรุณา ท่านที่เก่้งๆ ช่วยแก้ให้มัน edit เฉพาะ แถวทีี่่เราต้องการ หน่อยครับ

ตอนนี้ เขียนโดย วน loop กด edit 1 ครั้ง มัน edit ไปซะทุกแถวเลยครับ
ส่งค่าผิดด้วย ช่วยทีครับ อยากได้

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<style type="text/css">
<!--
.style1 {color: #990000}
-->

</style>

</head>

<body>
 <form action="show2.php" method="post">
<?
$id=$_GET['id'];
$action=$_GET['a'];
include('config.php');
$se="select * from job" ;  // from
$ql=mysql_query($se);?>


<table width="100%">
  <tr >
   <td align="center" bgcolor="#8BC6E2">Name</td>
   <td align="center" bgcolor="#8BC6E2">Email</td>
   <td align="center" bgcolor="#8BC6E2">City</td>
   <td align="center" bgcolor="#8BC6E2">Message</td>
   <td align="center" bgcolor="#8BC6E2">Country</td>
   <td align="center" bgcolor="#8BC6E2"><span class="style1">Edit</span></td>
   <td align="center" bgcolor="#8BC6E2">Save Edit</td>
  <td align="center" bgcolor="#8BC6E2"><span class="style1">Delete</span></td>

  </tr>
  <?
while($show=mysql_fetch_array($ql))
{
  $id=$show['id'];
  $sname=$show['sname'];
  $semail=$show['semail'];
  $scity=$show['scity'];
  $stext=$show['stext'];
  $scountry=$show['scountry'];
$i++;
if($i%2==0)
{
$bg = "white";
}
else
{
$bg = "#ECEDE7";
}

  ?>

  <tr bgcolor=<?= $bg;?>>
  <td align="center"><? if($action=='edit' ){?><INPUT TYPE="text" NAME="sname" value="<?=$sname;?>">
<? }elseif($action==""){echo $sname;}  ;?>
</td>  
  
   <td align="center"><? if($action=='edit' ){?><INPUT TYPE="text" NAME="semail" value="<?=$semail;?>">
<? }elseif($action==""){echo $semail;}  ;?></td>
  
   <td align="center"><? if($action=='edit' ){?><INPUT TYPE="text" NAME="scity" value="<?=$scity;?>">
<? }elseif($action==""){echo $scity;}  ;?></td>
  
   <td align="center"><? if($action=='edit' ){?><INPUT TYPE="text" NAME="stext" width="300" value="<?=$stext;?>">
<? }elseif($action==""){echo $stext;}  ;?></td>
   <td align="center"><? if($action=='edit' ){?><INPUT TYPE="text" NAME="scountry" value="<?=$scountry;?>">
<? }elseif($action==""){echo $scountry;}  ;?></td>
   <td align="center"><a href="show2.php?id=<?= $id;?>&a=edit">Edit</a></td>
    <input type="hidden" name="id" value="<?= $id;?>" />
   <td align="center"><input type="submit" value="Save" /></td>
   <td align="center"><a href="delete.php?id=<?=$id;?>">Delete</a></td>
 
<?
}
echo $action;
//id=<?= $id;
?>


 </tr>
</table>
</form>
<?
$id2=$_GET['id'];
//echo "$id2"."<br>";

if($id2){
echo "save";

}else{

echo $update= "update job SET sname=\"$_POST[sname]\",semail=\"$_POST[semail]\",scity=\"$_POST[scity]\" ,stext=\"$_POST[stext]\",scountry=\"$_POST[scountry]\" where id =$id2  ";//'".$_GET["id"]."'
$q=mysql_query($update);

if(!$q)
{
//echo "Can't update";
}else {

echo "<div align=\"center\"> Update is OK"."<br>"."</a>";
echo "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"1;url=show.php\" >";
}
mysql_close($objConnect);

}
?>

</body>
</html>#3

#4

สอบถาม อ. ครับ

ผมทำฟอร์มออกมาครบหมดแล้ว แต่เวลากด update ข้อมูลในตาราง
กลับไม่มีข้อมูลบันทึกในลงตาราง และตารางถูกเปลี่ยนเป็นช่องว่างทันทีครับ
ไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับ
www.dood.in.th/track/form1.php  << ช่วยเข้าไปดูให้หน่อยนะครับ


<?php

include("config.php");
$id=$_REQUEST['id'];
$trackid=$_REQUEST['trackid'];
$customername=$_REQUEST['customername'];
$status=$_REQUEST['status'];

$conn=mysql_connect($dbserver,$dbuser,$dbpass) or die ("เชื่อมต่อฐานข้อมูลไม่ได้ครับสาดดดด...");
mysql_select_db($dbname,$conn);
mysql_query("SET NAMES UTF8");

$sql= "UPDATE $tablename SET trackid='$trackid', customername='$customername', status='$status' WHERE id='$id' ";
$result = mysql_query($sql);
mysql_error();
echo "<b>อัพเรียบร้อยแล้ว</br><hr>";
echo "$trackid<BR>$customername<BR>$status <hr size=1>";
?>


<a href=form1.php>กลับหน้าเดิม</a>
#5

ลอง echo $sql ออกมาดูสิครับ ว่า มีค่าถูกต้องตามที่ควรจะเป็นหรือไม่
#6

ขอ ดู โค้ดhttp://www.dood.in.th/track/form1.php ได้ไหมค่ะ
จะทำเกี่ยวกับลำดับการส่งและรับค่าข้อมูลระหว่างเครื่อง Client และ Server ค่ะ
ช่วยหน่อยนะค่ะ
ขอบคุณ ค่ะ

#7
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^