เรื่อง Text file ที่ยุ่งๆๆ

อาจารย์ครับ ที่ผมได้เคยไปรอบที่แล้ว สรุปก็คือทำได้แล้ว แต่มีบางไฟล์ที่จะต้องใช้มีข้อมูลมาลักษณะนี้ครับ ในไฟล์เดียว
ผมต้องการที่จะบันทึกลงใน database แต่หาวิธีไม่ได้ที่จะแยกแบ่งข้อมูลยังไง ในเมื่อแต่ละแถวไม่เหมือนกัน
ขอแนวทางหน่อยครับ


ตัวอย่างไฟล์ที่ Import 1 ไฟล์ ลอง copy และวางใน Notpad ครับ จะเห็นว่าข้อมูลยาวไม่เหมือนกันเลย

REC2009071720090717ISUZU                              60    
MAEI97602236200908                 89794263400PLNI20090826000030RUBBER;SPACER,CYL BODY RH     M IMCTM  3A    TER   91023IMKDC103 PTB  00015                    0000 ES        000000000000 TOKAI EASTERN RUBBER0702BMII438438                                                                                                                                         20090717IEF0907172.TXT
MAEI97602237200908                 89794263400PLNI20090827000030RUBBER;SPACER,CYL BODY RH     M IMCTM  3A    TER   91023IMKDC103 PTB  00015                    0000 ES        000000000000 TOKAI EASTERN RUBBER0702BMII439439                                                                                                                                         20090717IEF0907172.TXT
MAEI97602238200908                 89794390400PLNI20090801000060COVER ASM CRANK CASE          M IMCTM  3A    TER   91023IMKDC103 PTB  00005                    0000 ES        000000000000 TOKAI EASTERN RUBBER0702BMII422423                                                                                                                                         20090717IEF0907172.TXT
MAEI97602239200908                 89794390400PLNI20090803000060COVER ASM CRANK CASE          M IMCTM  3A    TER   91023IMKDC103 PTB  00005                    0000 ES        000000000000 TOKAI EASTERN RUBBER0702BMII424425                                                                                                                                         20090717IEF0907172.TXT

 

 

29 ก.ค. 2552 2 1,432

1. ลองใช้ตัวคั่น(สำหรับแยก)เป็น ช่องว่างมากกว่า 1 ช่อง
2. ลองตรวจสอบดูซิว่า ข้อมูล แต่ละ คอลัมน์ มีความยาวคงที่ หรือไม่ อาจใช้การแบ่งโดยการตัดสตริงค์ ตามความยาวก็ได้ เช่น
col 1 ตั้งแต่ 0-30, col 2 ตั้งแต่ 31 -100 เป็นต้น
#1

ขอบคุณครับอาจารย์ ผมเลือกทำในแบบที่ 2 ครับ สามารถทำได้
แต่ก็ต้องนับตัวอักษรกันนานหน่อย

ขอบคุณครับ

#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^