getElementById แบบ array

รบกวนผู้รู้ด้วยค่ะ  ถ้าเราจะตรวจสอบค่าในฟอร์มที่ส่งมา ไม่ให้มีค่าว่าง
เป็นแบบ array 2 มิติ ค่ะ โค๊ดตรวจสอบประมาณแบบนี้

// โค๊ดตรวจสอบ
if(document.getElementById('idd').value==""){
       alert('ระบุคำตอบด้วย');
       theform.idd.focus();
       return false;
    }

//โค๊ดฟอร์ม
<? for($i=1;$i<=3;$i++){ ?>
<select name="idd[<?=$i;?>][<?=$idp;?>]"  id="idd">
      <option>กรุณาเลือก</option>
      <option>..................</option>
      <option value="abc">abc</option>
      <option value="dfg">dfg</option>
      <option value="qwe">qwe</option>
      </select>
<? } ?>

แต่เวลาใช้งาน มันไม่เช็คทุกตัวอ่ะค่ะ ต้องเพิ่มโค๊ดส่วนตรวจแบบไหนค่ะ  มันถึงจะเช็คทุกอันที่อยู่ในarray อ่ะค่ะ
20 ก.ค. 2552 1 2,216

getElementById() จะคืนค่า element ที่เจอเพียง element เดียว ไม่ได้คืน array

การอ้าง id แบบนี้ไม่สามารถใช้งานได้ idd[0][0] มันจะไปหา id ที่กำหนดข้อความว่า 'idd[0][0]' ไว้โดยไม่รู้ว่าเป็น array หรือเปล่า
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^