ถ้า php แสดงข้อความ warning เราจะปิดไม่ให้แสดงได้ใหมครับ

Warning: Division by zero in
19 ก.ค. 2552 2 5,974

มีหลายวิธีในการปิด หรือ เปิด การแสดงผล error ของ php ครับ เช่น

1. ใช้ @ นำหน้าคำสั่ง หรือฟังก์ชั่นของ php เช่น

@include('xxx.php');

ในกรณีนี้หากมี error ขึ้นที่ xxx.php เราจะไม่เห็นข้อความผิดพลาด

2. กำหนดที่ Server ผมขอไม่อธิบาย เนื่องจาก เราอาจไม่ค่อยได้ใช้

3. กำหนดโดยฟังก์ชั่น error_reporting(); โดยการกำหนดในตอนต้นของไฟล์

การรายงานข้อผิดพลาดของระบบมีหลายระดับนะครับ โดยปกติแล้ว ในขณะออกแบบ เราควรกำหนดให้แสดง error ไว้ เพื่อให้เราสามารถ debug ความผิดพลาด รวมถึงดูข้อความเตือนซี่งอาจก่อให้เกิดปัญหาในภายหลังได้ และให้ปิดการแสดง error เมื่อใช้งานครับ

สำหรับกรณีของคุณ error ข้างต้น เป็น error ที่ป้องกันได้ โดยการตรวจสอบค่า ก่อนส่งไปยังฟังก์ชั่น ดังนั้นในกรณีนี้คุณควรทำการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง จะได้ประโยชน์กว่าครับ

#1

ขอบคุณครับ เพิ่งเข้ามาอ่าน
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^