รบกวนอาจารย์เรื่อง ajax บันทึกข้อมูลลง SQL server 2000 หน่อยครับ


ใช้ ajax ส่งค่าเพื่อบันทึกลงฐานข้อมูลของ SQL server 2000 มันไม่เป็นภาษาไทยน่ะครับ
ลองทั้ง convert utf-8 ,tis-620,windows-874 แล้วครับทำไม่ได้เลย รบกวนอาจารย์หน่อยครับ
18 ก.ค. 2552 4 1,912

ตรวจสอบฐานข้อมูลครับ

ทำให้ทั้งระบบเป็น UTF-8 ครับ รับรองได้ 100%
#1

ตอนนี้ผมแก้ปัญหาเรื่องภาษาไทย สำหรับ ajax ส่งค่าไปเก็บในฐานข้อมูล sqlserver 2000 ได้แล้วครับ
อาจเป็นอีกแนวทางให้พวกเราครับ

ตอนส่งค่า ผมใช้ data="txtsent="+ encodeURI(frm.elements['txtsent'].value);

ตอนรับค่าก่อนบันทึกผมใช้
header("content-type:text/javascipt;charset=tis-620");
$txtsent= iconv( 'UTF-8' , 'TIS-620' , $_POST['txtsent']);

เผื่อเป็นประโยชน์กับพวกเราบ้างครับ

#2

 ขอบคุณครับ

สำหรับการกลับมาตอบสิ่งที่ได้แก้ไขไปแล้ว
#3

ของผมมีปัญหาไม่แสดงผลเป็นภาษาไทยครับ insert ข้อมูลเป็นไทยได้ แต่แสดงผลเป็นไทยไม่ได้ช่วยหน่อยครับ
#4
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^