ลบกวน แนะนำ code php ที่รับค่าจากฟร์อม FCKeditor

ลบกวน แนะนำ code php  ที่รับค่าจากฟร์อม FCKeditor มาเก็บไว้ในตัวแปร แล้วนำออกแสดงผล ครับ เหมือนกับเว็บบร์อดของ goragod.com นี่แหละครับ
17 ก.ค. 2552 3 1,460

FCKEditor มันก็ส่งค่าในแบบฟอร์มนี่แหละครับ ดังนั้นการรับค่าก็สามารถรับค่าได้ในแบบของฟอร์มทั่วๆ ไป

ถ้าไม่รู้ว่าฟอร์มส่งค่าอะไรมาบ้าง แนะนำงำสั่งง่ายๆ สำหรับดูค่าที่ฟอร์มส่งมา

print_r($_POST) หรือ print_r($_GET)
#1

เกิดปัญหาอีกแล้วครับ ถาโพสค่าtext ธรรมดา ก็ไม่เป็นไร แต่ส่งค่า ลิงไปด้วย มันจะติดเครื่องหมายแบบนี้อะครับ "http://www.eastern.edu/index.html/" ผมไม่ต้องการให้มีเครื่องหมาย " " นี้อะครับ อยากให้เป้น แบบนี  http://www.eastern.edu/index.html/ เลย
#2

มันมีอะไรเกินมา ก็ลบเอาออกไปสิครับ จนกว่าจะได้ข้อความที่ต้องการ
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^