พอจะมีโค้ต php ของ ภาพยืนยันสมัครไหมคับ

จะทำให้มันลดแสง อะครับ

พอจะใ้ช้โต้ตphpอะไร ครับ

ทำให้มันภาพใส อะครับ
15 ก.ค. 2552 1 1,344ชอบถามคำถามอะไรงงๆ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^