order by ไม่ได้ครับผม

จากรูปภาพครับผม ผมต้องการตัดสตริง เอา เลขที่ลงรับ (doc_regis) โดยตัดเอา aกนผ01 ออก แล้วจะได้เลขที่ลงรับ คือ 1/2552 คราวนี้ผมต้องการ order by doc_regis asc อะครับแต่มันไม่เรียงให้ครับผม ตัวที่มันไม่เรียงคือ aกนผ01105/2552 ครับชวยหน่อยน่ะครับผม ขอบคุณครับ
14 ก.ค. 2552 2 1,194

มันมีจำนวนหลักไม่เท่ากัน น่าจะยากนะครับ ถ้าจะตัด ออกมาเพื่อเรียงลำดับก็ยังกำหนดจำนวนที่แน่นอนไม่ได้

ทางที่ดีน่าจะออกแบบฐานข้อมูลใหม่จะดีกว่า โดยการแยกฟิลด์ที่จำเป็นต้องเรียงลำดับออกต่างหาก เพื่อให้การเรียงลำดับทำได้ง่าย
#1

ขอบคุณครับผม

#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^