ทำไมเวลาดูเว็บนี้ด้วย firefox เมื่อคลิกที่ลิงค์ ขึ้น undefined

ทำไมเวลาดูเว็บนี้ด้วย firefox เมื่อคลิกที่ลิงค์ ขึ้น undefined  ครับ งง
10 ก.ค. 2552 3 1,470

เอ เวอร์ชั่นไหนครับ ขณะทีี่ผมตอบอยู่นี่ ผมก็ใช้ firefox ครับ (99% ผมใช้ firefox ครับ)

อาจเป็นที่ addons ที่ติดตั้งครับ ลอง list รายการ addons ที่ใช้มาดูทีครับ แจ้ง เวอร์ชั่นของ firefox ด้วย
#1

ผมใช้ Mozilla Firefox 3.0.11 ครับ
สำหรับ Addon ก็ตามนี้เลยครับ

1.   AdblockPlus{1.0.2}.xpi
2.   AdvancedDork{2.3.3.5}.xpi
3.   AgingTabs{0.7.1}.xpi
4.   CLEO{4.1}.xpi
5.   CSSViewer{1.0.3}.xpi
6.   Clipmarks{4.0.0}.xpi
7.   CookieSafe{3.0.5}.xpi
8.   CuteMenus2{3.1}.xpi
9.   DengGoogleBookmarks{1.0.0.20}.xpi
10.   DownThemAll{1.1.4}.xpi
11.   DownloadHelper{4.5}.xpi
12.   DownloadStatusbar{0.9.6.5}.xpi
13.   ExtensionManagerExtended{2.8}.xpi
14.   FEBE{6.1}.xpi
15.   FeedSidebar{4.0}.xpi
16.   Firebug{1.3.3}.xpi
17.   Flagfox{3.3.14}.xpi
18.   FlashGot{1.1.9.8}.xpi
19.   Flashblock{1.5.11.2}.xpi
20.   GmailSpace{0.5.98}.xpi
21.   GoogleToolbarforFirefox{3.1.20081127W}.xpi
22.   Greasemonkey{0.8.20090123.1}.xpi
23.   IETab{1.5.20090525}.xpi
24.   LinkAlert{0.8.2.1}.xpi
25.   MRTechLinkWrapper{2.2.2}.xpi
26.   Microsoft.NETFrameworkAssistant{1.1}.xpi
27.   MozillaArchiveFormat{0.13.4.0}.xpi
28.   NewsFox{1.0.5}.xpi
29.   NoScript{1.9.5}.xpi
30.   Openlinkin...{1.6}.xpi
31.   PDFDownload{2.2.0.2}.xpi
32.   PageZoom{0.4.0}.xpi
33.   PantipMenu{0.4}.xpi
34.   PopupMaster{1.2.3}.xpi
35.   QuickRestart{1.1.5}.xpi
36.   RSSTicker{2.0.3}.xpi
37.   ServerSpy{0.1.6}.xpi
38.   ShowIP{0.8.17}.xpi
39.   SnagitFirefoxExtension{1.2.0}.xpi
40.   TabCatalog{1.4.2008052701}.xpi
41.   TabMixPlus{0.3.7pre.080830}.xp
42.   TextLink{3.1.2009032701}.xpi
43.   UndoClosedTabsButton{3.0.3}.xpi
44.   UnitedStatesEnglishDictionary{3.0.3}.xpi
45.   mediaplayerconnectivity{0.9.1}.xpi

#2

555++++

งั้นไม่รู้แล้วแหละ ว่าปัญหาเกิดจาก addons ตัวไหน ติดตั้งไปซะเยอะเชียว
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^