ถามเรื่องการเลือกข้อมูลตามช่วงเวลาครับ

คือว่าผมต้องการ select ข้อมูล ตามเงื่อนไขวันเกิด โค้ดตามนี้ 
DATE_FORMAT(student_edu.birth_day,'%d') between '28' and '31' and DATE_FORMAT(student_edu.birth_day,'%m') between '06' and '06'
กรณีนี้ จะได้ ข้อมูลออกมาถูกต้อง แต่ถ้าเป็น
DATE_FORMAT(student_edu.birth_day,'%d') between '28' and '04' and DATE_FORMAT(student_edu.birth_day,'%m') between '06' and '07'

ข้อมูลจะออกมาผิดพลาดคือ มีวันที่ 30-07-2009 โผล่มา ซึ่งที่ผมต้องการคือ เลือกระหว่างวันที่ 28-06-2009 ถึงวันที่ 4-07-2009 ครับ
รบกวนผู้รุ้แนะนำหน่อยคับ
29 มิ.ย. 2552 2 1,671

birthdate BETWEEN('28-06-2009' AND '4-07-2009')

หรือ

birthdate >= '28-06-2009' AND birthdate<= '4-07-2009'
#1

ได้แล้วครับ ขอบคุณมากครับ
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^