ช่วยดูโค้ดอัพโหลดไฟล์ให้หน่อยค่ะ

  mkdir("upload");
  $save_path = "upload/".$_FILES['txtFileA23-1']['name'];
  
if(!move_uploaded_file($_FILES['txtFileA23-1']['tmp_name'], $save_path)) {
   $err .= "อัพโหลดไฟล์ไม่สำเร็จ!! "; 
  }else{
   $err .= "อัพโหลดไฟล์สำเร็จแล้ว <br><br>";    
  }

รันบน server จำลองได้ แต่รันบน server จริงไม่ได้ค่ะ
txtFileA23-1 เป็น input ประเภท file ค่ะ
20 มิ.ย. 2552 2 1,643

ปรับ chmod ให้ upload/ เป็น 777 ครับ
#1

อัพโหลดได้แล้วค่ะ ขอบคุณค่ะ

#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^