ระบบเว็บ template ทำงานอย่างไง

ผมสร้างหน้าเทมเพลตมาแล้วคือ template.html

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>ระบบเว็บ template ทำงานอย่างไง</title>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=7" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
{HEAD}
</head>
<body>
<div id="container">
<div id="header">
<div id="logo"><a href="http://www.goragod.com"><span class="orange">GORAGOD</span>.com</a></div>
<div id="topmenu">
{TOPMENU}
</div>
</div>
<div id="warper">
<div id="warper_content">
<div id="head_image">
</div>
<div id="content">
{CONTENT}
</div>
<div id="sidebar">
{SIDEBAR}
</div>
</div>
</div>
<div id="footer">
{FOOTER}
</div>
</div>
</body>
</html>

ผมแล้วต้องการเอา template มาร่วมกับโค้ด content.php ต้องเขียนอย่างไง ผมอ่านในบทความแล้วยังไม่เข้าใจนะครับงง
<?
if(1+2==3){echo "gooooooooooood";}
?>
17 มิ.ย. 2552 2 1,762

หลักการของ template ก็คือการแสดงข้อความตามตำแหน่งที่กำหนดใน template ซึ่งก็คือส่วนที่อยู่ในปีกกาทั้งหลายของ template เช่น {CONTENT} เวลาใช้ก็แค่แทนที่ข้อความที่ต้องการลงในตำแหน่งที่ต้องการเท่านั้น ก็เสร็จแล้ว

ส่วนจะแทนที่วิธีไหนก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนเช่น อาจใช้

$template = str_replace('{CONTENT}', 'เนื้อหา', $template);
#1

ผมไม่เขียนแล้วแบบที่แนะนำ้ก็ยังไม่ได้นะครับแบบเนี่ยะ

$template = str_replace('{CONTENT}', 'เนื้อหา', $template);
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^