อยากจัดตัวข้อความให้พอดีกับฟอร์มทำไง

11 มิ.ย. 2552 4 2,011

 //ฟังก์ชันตัดข้อความตามจำนวนตัวอักษรที่กำหนด (Goragod.com)
function cutstring($str, $len) {
  if (strlen($str)<=$len) return $str;
  else return sprintf("%.".$len."s...", $str);
}
หรือไม่ก็หา บทความ บทเว็บครับ
#1

ข้อความแบบนี้จัดไม่ได้หรอกครับ Browser มันจะตัดคำเมื่อมีช่องว่างเท่านั้นครับ

การแก้ไขก็อาจกำหนดให้ overflow:scrollbar เพื่อแสดง scrollbar เมื่อข้อความเกินกรอบครับ
#2

แล้วถ้าในข้อความมีช่องว่าง เช่น
กกกกกกก                บบบบบบบบบบบบบ

แบบนี้อ่ะค่ะ ควรจะใช้ฟังชั่นอะไรตัดดีคะมันถึงจะเอาช่องว่างออกให้
เพื่อที่จะได้เป็นข้อความเดียวกันอ่ะค่ะ
#3

ใช้ str_replace() ก็ได้ครับ
#4
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^