เช็คเมล์แล้วขึ้น From: www-data (sendmail@testcat.com)

ส่งเมลล์ แต่ขึ้น From:          www-data (sendmail@testcat.com) ไม่ใช่ webmaster@testcat.com ควรปรับตรงไหนครับ
ใน function บางส่วน

$mailform="webmaster@testcat.com";
$head = "MIME-Version: 1.0 \r\n";
  $head .= "Content-type: text/html; charset=tis-620 \r\n ";
  if ($mailform!=$mailto) $head .= "From: $mailform Reply-To: $mailform Return-Path: $mailform";

  return mail($mailto ,iconv( 'UTF-8' , 'TIS-620' , $subject ),iconv( 'UTF-8' , 'TIS-620' ,$msg),iconv( 'UTF-8' , 'TIS-620' ,$head));
07 มิ.ย. 2552 6 1,470

$head .= "From: $mailform
Reply-To: $mailform
Return-Path: $mailform
";
#1

ลองเปลี่ยนดูแล้วก็ไม่ได้ครับขึ้นเหมือนเดิม อาจาร์ย

(แต่เวลาส่งแบบที่ใม่ใช่ html ทุกอย่างปรกติ แต่เนือ้หาในเมลล์เป็นภาษาญี่ปุ่นซะงั้น )#2

ลองกลับไปดูที่บทความแล้วแก้อีกทีครับ ผมเอาโค้ดนี้มาจาก GCMS
#3

แก้ head เป็นแบบนี้แล้ว ผลคือ ส่งเมลออกไม่ได้เลยครับ

$head = "MIME-Version: 1.0\n";
  $head .= "Content-type: text/html; charset=TIS-620\n";
  $head .= "From: $mailform\n";
  $head .= "Reply-to: $mailform\n";
  $head .= "X-Priority: 3\n";
  $head .= "X-Mailer: PHP mailer\n";
#4

555+++

ลองติดตั้ง GCMS ดูทีครับ แล้วทดสอบการส่งเมล์จาก GCMS ดู ผมเอาโค้ดในบทความมาจาก GCMS ครับ
#5

ขอบคุณครับ
#6
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^