การเพิ่มข้อมูล ลง Databast แบบ 2 ตาราง

 แบบว่าผมกำลังทำระบบ บุคคลากรครับ แบบว่าจะทำฟอร์มแอดข้อมูลบุคคลากร 1 คน ให้มี หลายๆการศึกษา ผมยัง งงๆ อยู่ ช่วยไขข้อ สงสัยที ครับข้อมูลตามตารางครับ
06 มิ.ย. 2552 2 1,786

แยกออกเป็น 2 ตาราง
1 ตารางข้อมูลทั่วไป เช่น ชื่อ อีเมล์ ข้อมูลในตารางนี้เป็นข้อมูลส่วนตัวของแต่ละบุคล และถ้าให้ดี ควรมีหมายเลขประจำตัวด้วย เพื่อไว้ใช้อ้างอิง (อาจใช้ id แทนก็ได้)
2 ตารางเก็บระดับการศึกษาอย่างเดียว มีไว้เพื่อเก็บระดับการศึกษา ข้อมูลอย่างน้อย user_id และ ระดับการศึกษา
  user_id เก็บ id ของ user ตามข้อ 1
  ระดับการศึกษา เก็บระดับ การศึกษา

ใน 1 user อาจมีได้หลาย record ในตารางที่ 2 ไม่จำกัดจำนวนครับ การ query ว่าอยู่ในระดับการศึกษาใดบ้าง ให้ดูจาก user_id

แถมวิธีที่ 2
ถ้าข้อมูลระดับการศึกษามีไว้เพื่อแสดงผลอย่างเดียว อาจเก็บไว้บนฟิลด์เดียวในตารางข้อมูลสมาชิกก็ได้ โดยคั่นแต่ละรายการด้วยตัวคั่น เช่น ป1,ป2 เป็นต้น (ใช้ , คั่น) เวลาใช้แสดงผลก็อาจใช้ explode() แยกเอาแต่ละรายการมาแสดงผลอีกที
#1

 ขอบคุณครับผม
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^