มือใหม่ กับ Loading text

 คือผมลองเขียนโค๊ด Ajax


 
var xmlhttp=null;
function Get(str,str2)
{
if (str.length==0)
  { 
  document.getElementById("playlist").innerHTML="No data requesting...";
  return;
  }
if (window.XMLHttpRequest)
  {
  // code for IE7+, Firefox, Chrome, Opera, Safari
  xmlhttp=new XMLHttpRequest();
  }
else if (window.ActiveXObject)
  {
  // code for IE6, IE5
  xmlhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  }
else
  {
  alert("Your browser does not support XMLHTTP!");
  return;
  }
var url="Streaming/AJAXGetList.asp?cat=" + str + "&no=" + str2; 
//url=url+"&sid="+Math.random();
xmlhttp.open("GET",url,false);
xmlhttp.send(null);
document.getElementById("playlist").innerHTML=xmlhttp.responseText;
//document.getElementById("waitmsg").innerHTML="";
}

มันทำงานครับ แต่ปัญหาคือระหว่างที่รอเอกสารโหลดนั้น มันเหมือนจะค้าง 
ผมเลยอยากเพิ่ม คำสั่งให้แสดง ข้อความ ขณะรอโหลด และหาก server down
จะเขียนต่อยังไงครับ
 
15 พ.ค. 2552 2 1,552

xmlhttp.open("GET",url,false);

เเปลี่ยนมาใช้เป็น true และ ใช้ร่วมกับ onReadyStateChange ครับ

รายละเอียดการใช้งานแบบเต็มๆลองหาอ่านบนเว็บครับ จะเข้าใจได้ดีกว่า

บนเว็บมีตัวอย่างการทำ loading ด้วยครับ
#1

ขอบคุณครับ ผมลองเอาตัวอย่างจากเว็บไปดัดแปลงใช้แล้ว ครับ มันยังไม่ทำงาน เด๋วผมจะลองเอาไปแก้อีกครั้งครับ
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^