การทำ list menu โดยดึงจากฐานข้อมูล php คับ

ขอเปนตัวอย่าง พร้อมคำอธิบายด้วยน่ะคับขอบคุงคับ

14 พ.ค. 2552 1 2,672

ตำบล อำเภอ จังหวัด ด้วย AJAX ครับ

มีตัวอย่างบนเว็บ ลองหาดูครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^