ขอถามเกี่ยวกับเรื่องวันที่ในการสมัคสมาชิก รูปแบบมาตรฐาน

อยากราบว่าทำกันอย่างไร ออกแบบอย่างไร มีรูปแบบอย่างไร
14 พ.ค. 2552 1 1,560

555+++

มาตรฐานของวันที่บน mySQL ก็ ฟิลด์ชนิด DATETIME ครับ ถ้าแบบอื่นๆก็เก็บเป็นตัวเลขโดยเก็บแบบ mktime จะเลือกแบบไหนแล้วแต่ถนัดครับ มันสามารถแสดงวันที่และเวลาได้เหมือนกัน
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^