ทำไมเวลาตัดคำแล้วขึ้นตัวสี่เหลี่ยม

<?php
$long_text = 'รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มตามตารางการอบรมฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนนน';
 
echo $new_text = wordwrap($long_text, 50, "<br />
", true);
?>

14 พ.ค. 2552 7 1,616

เพิ่มเติมอีกนิดครับ
ผมอยากได้การตัดคำแบบเว็บนี้   เช่น
รับประทานอาหารว่างและ....

นะครับ

#1

เพิ่มเติมอีกครั้งครับ

ผมใช้ charset เป็น UTF-8 ครับ

#2

#3

ขอบคุณมากมายครับ

#4

ว่าแต่มันใช้งานยังไงครับ

ผมนำมาใช้แล้ว  รันไม่ออก

$str= 'รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มตามตารางการอบรม';

echo $new_text = substr_utf8($str, "...", 10);
#5

กรรม

ฟังก์ชั่นนี้มีรูปแบบและวิธีการใช้เหมือนกับ substr ทุกประการครับ
#6

 <?php function substr_utf8( $str, $start_p , $len_p){ return trim(strip_tags(preg_replace( '#^(?:[x00-x7F]|[xC0-xFF][x80-xBF]+){0,'.$start_p.'}'.'((?:[x00-x7F]|[xC0-xFF][x80-xBF]+){0,'.$len_p.'}).*#s', '' , $str ))); } // การใช้งาน // $start_p คือตำแหน่งเริ่มต้นตัดข้อความ // $len_p คือจำนวนตัวอักษรที่ต้องการแสดง // $data="ข้อความทดสอบ ข้อความทดสอบ ข้อความทดสอบ ข้อความทดสอบข้อความทดสอบ "; // echo substr($data,0,30); ?>
ลองดูครับ
#7
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^