การแสดงข้อมูลตามการระบุจำนวนเรคคอร์ด

คือว่า  ถ้าเราต้องการให้แสดงข้อมูลจากการ Query มาจาก DB ออกมาเป็นช่วงๆ  ของข้อมูลทั้งหมด
เช่น
ถ้าเรา Query ข้อมูลออกมาได้ 10 เรคคอร์ด  แต่ต้องการให้แสดงข้อมูลในหน้านั้นเป็นช่วง ๆ ของข้อมูลคือ
ช่วงละ 3 เรคคอร์ด  และพอขึ้นช่วงข้อมูลใหม่  ก็ให้เอาเรคคอร์ดต่อไปมาเรียงกันนะครับ  แบบนี้


1
2
3
4
5
67
8
9


10

ถ้าเหลือเศษก็ให้แสดงเรคคอร์ดเดียว
มีวิธีการเขียนแบบไหนครับ


$sql = "SELECT * FROM board_data WHERE n_special='Y' ORDER BY n_id DESC";
$result = mysql_db_query($dbname,$sql);
while($row = mysql_fetch_array($result)){
  echo $row['n_id'];
  echo "<br>";
 }

คือถ้าผมใช้ limit มันก็จะออกมาแค่ตามจำนวนที่เราต้องการลงไปนะครับแต่ถ้าไม่ใช้เลยมันก็จะออกมาหมดเลย

13 พ.ค. 2552 2 1,419

<?php
     $a = 0;
     for($i = 0; $i < 10; $i++){
          echo $a % 3 == 0 && $a > 0 ? '<br /><br />' : ''; // เมื่อแสดงครบ 3 รายการ
          echo $i.'<br />';
          $a++;
     }
?>


ลองประยุกต์ดู ไม่รู้ว่าจะเข้าใจรึเปล่า ทำเป็นตัวอย่างให้ไปประยุกต์เอา
#1

ขอบคุณมากครับ

#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^