เกี่ยวกับ responseText รบกวนผู้รู้ด้วยค่ะ

ปัญหา : ที่ if(rt=='y') ค่ะ คือค่าที่ได้จากคำสัั่ง responseText มันไม่ได้มาแค่
y ตัวเดียว แต่มันเอาแท๊กอื่นๆมาด้วนค่ะ มันเลยไม่ตกที่ if นี้ซะที ทำไงดีค่ะ
แก้ไม่ได้ แงๆ
รูปข้างล่างนี่จากการ alert("rt"+rt); ดูส่วนโค๊ตค่ะ
<? session_start(); ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>:: NSC AdminLogin ::</title>
<style>
    body{
        background-color:#FFFFF0;
    }
    .bglogin{
        background-image:url(images/login2.png);
        background-repeat:no-repeat;
        font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;
        font-size:14px;
        width:300px;
        height:150px;
        margin-top:-15px;
        margin-left:-15px;
        padding-top:15px;
        float:left;
    }
    .bgshadowlogin{
        background-image:url(images/shadowlogin.png);
        background-repeat:no-repeat;
        width:300px;
        height:150px;
        margin-top:10em;
        margin-left:20em;
    }   
.style1 {color: #FF0000}
.style2 {font-size: 18px}
</style>

<script type="text/javascript" src="../js/prototype.js"></script>
<script language="javascript">
    function chkLogin(){ //ฟังก์ชันมีการกดปุ่มล๊อคอิน
    var chk = Form.serialize('FormAdmin');
    var url = "admin_check.php";
    url += "?dummy="+(new Date()).getTime();
    alert(chk);
    new Ajax.Request(url,{method: 'post', parameters:chk, onComplete:chkLoginResult});
    }
    function chkLoginResult(XMLHttPRequest_Obj){
        //alert("XMLHttPRequest_Obj"+XMLHttPRequest_Obj);
        var rt = XMLHttPRequest_Obj.responseText;
        alert("rt"+rt);
        if(rt=="y"){  //ถ้าล๊อคอินสำเร็จ จะให้เปิดเพจใหม่
            //window.location = 'register.php';
            document.getElementById("alert1").innerHTML = "สามารถเปิดได้";
        }else{
            document.getElementById("alert1").innerHTML = rt;  //แต่ถ้าล๊อคอินไม่สำเร็จให้แจ้งเตือน ปัญหา : ตกมาที่เงื่อนไขนี้หมดเรยค่ะ T^T
        }
    }
</script>


</head>
<body>

<div id="shadowlogin" class="bgshadowlogin">
<div id="bgloginAdmin" class="bglogin">
<FORM  METHOD="POST"   ACTION="" id="FormAdmin">
<TABLE  WIDTH="266" align="center"class="textH1">
<tr>
    <td colspan="2" align="center">
      <span class="style2"><strong>:: Admin Login ::</strong></span><br><br>
    </td>
</tr>
<TR>
    <TD width="105" align="right"><strong>Username</strong><span class="style1">*</span>  :</TD>
    <TD width="149" align="left"><INPUT NAME="admin" TYPE="text" id="admin" size="12" value="<?=$admin; ?>"></TD>
</TR>
<TR>
    <TD align="right"><strong>Password</strong><span class="style1">* </span>:</TD>
    <TD align="left"><INPUT  NAME="pass"  TYPE="password" id="pass" size="12"></TD>
</TR>
<TR>
    <TD>&nbsp; </TD>
    <TD> 
        <input name="btLogin" type="button" id="btLogin" OnClick="chkLogin();" value="Login">
    </TD>
</TR>
</TABLE>
</FORM>
</div>
</div>
<div id="alert1" align="center">....</div>
</body>
</html>

05 พ.ค. 2552 6 1,717

เกี่ยวกับ responseText รบกวนผู้รู้ด้วยค่ะ
กำ รูปไม่ขึ้น
เอาใหม่

#1

ลองตรวจสอบที่ admin_check.php ครับ ว่าได้ใส่ header หรือโค้ดอะไรลงในนั้นหรือเปล่า ถ้ามั่นใจว่าไม่ได้ใส่อะไรแปลกปลอมลงไป ให้ลองลบข้อความในนั้นออกให้หมด แล้วลองใส่ y ตัวเดียวลงใน page แล้วกลับไปตรวจสอบอีกที ว่าได้รับข้อความตอบกลับเป็น y อย่างเดียวหรือไม่

ถ้ามั่นใจว่าทุกอย่างถูกต้องแล้ว แต่ยงไม่ได้ให้ลองใส่ header นี้ ไว้บนสุดของโค้ด ดูครับ

header("content-type: text/html; charset=UTF-8");
#2

ลบหมดแล้ว ใช้ได้แล้วค่ะ
ขอบคุณค่ะ -/\-
#3

แงๆ พอหนูเอาโค๊ตไปรวมมมมกับ template แล้ว rt หนูได้กลับมาเป็นค่าว่างๆ อีกแย้วอ่ะค่ะ งง

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE7" />
    <title>NSC :: ศูนย์ภาคตะวันตก </title>

    <script type="text/javascript" src="../js/script.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="../js/prototype.js"></script>
    <script language="javascript">
   
    function chkLogin(){ //ฟังก์ชันเมื่อมีการล๊อคอิน
    var chk = Form.serialize("adminLoginForm");
    var url = "admin_check.php";
    url += "?dummy="+(new Date()).getTime();
    alert(chk);
    new Ajax.Request(url,{method: 'post', parameters:chk, onComplete:chkLoginResult});
    }
    function chkLoginResult(XMLHttPRequest_Obj){
        var rt = XMLHttPRequest_Obj.responseText;
        alert("rt="+rt);
        rt="y";
        if(rt=="y"){
            //window.location = 'admin_index.php';
            document.getElementById("alert1").innerHTML = "เป็นอะไร";
        }else if(rt!="y"){
            document.getElementById("alert1").innerHTML = rt;
        }
    }
    </script>

    <link rel="stylesheet" href="../css/style.css" type="text/css" media="screen" />
    <!--[if IE 6]><link rel="stylesheet" href="../css/style.ie6.css" type="text/css" media="screen" /><![endif]-->
</head>
<body>
<div class="PageBackgroundSimpleGradient">
    </div>
    <div class="Main">
        <div class="Sheet">
            <div class="Sheet-tl"></div>
            <div class="Sheet-tr"><div></div></div>
            <div class="Sheet-bl"><div></div></div>
            <div class="Sheet-br"><div></div></div>
            <div class="Sheet-tc"><div></div></div>
            <div class="Sheet-bc"><div></div></div>
            <div class="Sheet-cl"><div></div></div>
            <div class="Sheet-cr"><div></div></div>
            <div class="Sheet-cc"></div>
            <div class="Sheet-body">
                <div class="Header">
                    <div class="Header-png"></div>
                    <div class="Header-jpeg"></div>
                    <div class="logo">
                        <h1 id="name-text" class="logo-name"><a href="#">National Software Contest</a></h1>
                        <div id="slogan-text" class="logo-text">สมองคนไทย ไม่แพ้ชาติใดในโลก</div>
                    </div>
                </div>
                <div class="nav">
                    <ul class="artmenu">
                        <li>
                            <a href="#" class=" active"><span><span>Home</span></span></a>
                        </li>
                        <li>
                            <a href="#"><span><span>Categories</span></span></a>
                        </li>
                        <li>
                            <a href="#"><span><span>Archive</span></span></a>
                        </li>
                        <li>
                            <a href="#"><span><span>About</span></span></a>
                        </li>
                    </ul>
                    <div class="l"></div>
                    <div class="r"><div></div></div>
                </div>
                <div class="contentLayout">
                    <div class="sidebar1">
                        <div class="Block">
                            <div class="Block-tl"></div>
                            <div class="Block-tr"><div></div></div>
                            <div class="Block-bl"><div></div></div>
                            <div class="Block-br"><div></div></div>
                            <div class="Block-tc"><div></div></div>
                            <div class="Block-bc"><div></div></div>
                            <div class="Block-cl"><div></div></div>
                            <div class="Block-cr"><div></div></div>
                            <div class="Block-cc"></div>
                            <div class="Block-body">
                                <div class="BlockHeader">
                                    <div class="header-tag-icon">
                                        <div class="BlockHeader-text">
                                            Login
                                        </div>
                                    </div>
                                    <div class="l"></div>
                                    <div class="r"><div></div></div>
                                </div>
                                <div class="BlockContent">
                                    <div class="BlockContent-body">
                                           
                                              <form method="post" id="adminLoginForm">
                                        <div><div class="form-item">
                                         <label for="edit-name">Username: <span class="form-required" title="This field is required.">*</span></label>
                                         <input type="text" maxlength="60" name="adminname" id="adminname" style="width: 95%;" value="<?=$adminname;?>"  />
                                        </div>
                                        <div class="form-item">
                                         <label for="edit-pass">Password: <span class="form-required" title="This field is required.">*</span></label>
                                         <input type="password" name="pass" id="pass"  maxlength="60"  style="width: 95%;" class="form-text required" />
                                        </div>
                                        <button class="Button" type="submit" name="login" onclick="chkLogin();" value="login">
                                                <span class="btn">
                                                    <span class="t">Login</span>
                                                    <span class="r"><span></span></span>
                                                    <span class="l"></span>
                                                </span>
                                        </button>
                                        <div id="alert1">adsad</div>
                                        <div class="cleared"></div>
                                        </div></form>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="Block">
                            <div class="Block-tl"></div>
                            <div class="Block-tr"><div></div></div>
                            <div class="Block-bl"><div></div></div>
                            <div class="Block-br"><div></div></div>
                            <div class="Block-tc"><div></div></div>
                            <div class="Block-bc"><div></div></div>
                            <div class="Block-cl"><div></div></div>
                            <div class="Block-cr"><div></div></div>
                            <div class="Block-cc"></div>
                            <div class="Block-body">
                                <div class="BlockHeader">
                                    <div class="header-tag-icon">
                                        <div class="BlockHeader-text">
                                            Search
                                        </div>
                                    </div>
                                    <div class="l"></div>
                                    <div class="r"><div></div></div>
                                </div>
                                <div class="BlockContent">
                                    <div class="BlockContent-body">
                                        <form method="get" id="searchform">
                                        <input type="text" value="" name="s" id="s" style="width: 95%;" />
                                        <button class="Button" type="submit" name="search">
                                                <span class="btn">
                                                    <span class="t">Search</span>
                                                    <span class="r"><span></span></span>
                                                    <span class="l"></span>
                                                </span>
                                        </button>
                                        </form>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="Block">
                            <div class="Block-tl"></div>
                            <div class="Block-tr"><div></div></div>
                            <div class="Block-bl"><div></div></div>
                            <div class="Block-br"><div></div></div>
                            <div class="Block-tc"><div></div></div>
                            <div class="Block-bc"><div></div></div>
                            <div class="Block-cl"><div></div></div>
                            <div class="Block-cr"><div></div></div>
                            <div class="Block-cc"></div>
                            <div class="Block-body">
                                <div class="BlockHeader">
                                    <div class="header-tag-icon">
                                        <div class="BlockHeader-text">
                                            Menu
                                        </div>
                                    </div>
                                    <div class="l"></div>
                                    <div class="r"><div></div></div>
                                </div>
                                <div class="BlockContent">
                                    <div class="BlockContent-body">
                                        <ul>
                                          <li><a href="#" title="All News">All News</a> (50)</li>
                                          <li><a href="#" title="Best of the Year">Best of the Year</a> (4)</li>
                                          <li><a href="#" title="Advices">Advices</a> (24)</li>
                                          <li><a href="#" title="Gadgets">Gadgets</a> (17)</li>
                                          <li><a href="#" title="Photos">Photos</a> (6)</li>
                                          <li><a href="#" title="Uncategorized">Uncategorized</a> (23)</li>
                                        </ul>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="Block">
                            <div class="Block-tl"></div>
                            <div class="Block-tr"><div></div></div>
                            <div class="Block-bl"><div></div></div>
                            <div class="Block-br"><div></div></div>
                            <div class="Block-tc"><div></div></div>
                            <div class="Block-bc"><div></div></div>
                            <div class="Block-cl"><div></div></div>
                            <div class="Block-cr"><div></div></div>
                            <div class="Block-cc"></div>
                            <div class="Block-body">
                                <div class="BlockHeader">
                                    <div class="header-tag-icon">
                                        <div class="BlockHeader-text">
                                            Recent comments
                                        </div>
                                    </div>
                                    <div class="l"></div>
                                    <div class="r"><div></div></div>
                                </div>
                                <div class="BlockContent">
                                    <div class="BlockContent-body">
                                        <div class="item-list"><ul><li><a href="#">user's comment</a></li></ul>&nbsp;&nbsp; 1 week 1 hour ago<ul><li><a href="#">admin's comment</a></li></ul>&nbsp;&nbsp; 1 week 1 hour ago</div>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="Block">
                            <div class="Block-tl"></div>
                            <div class="Block-tr"><div></div></div>
                            <div class="Block-bl"><div></div></div>
                            <div class="Block-br"><div></div></div>
                            <div class="Block-tc"><div></div></div>
                            <div class="Block-bc"><div></div></div>
                            <div class="Block-cl"><div></div></div>
                            <div class="Block-cr"><div></div></div>
                            <div class="Block-cc"></div>
                            <div class="Block-body">
                                <div class="BlockHeader">
                                    <div class="header-tag-icon">
                                        <div class="BlockHeader-text">
                                            Who's Online
                                        </div>
                                    </div>
                                    <div class="l"></div>
                                    <div class="r"><div></div></div>
                                </div>
                                <div class="BlockContent">
                                    <div class="BlockContent-body">
                                        <div>There are currently <em>1 user</em> and <em>0 guests</em> online.
                                              <br/>Online users<ul><li><a href="#" title="View user profile.">user</a></li></ul></div>
                                    </div>
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                    <div class="content">
                        <div class="Post">
                            <div class="Post-tl"></div>
                            <div class="Post-tr"><div></div></div>
                            <div class="Post-bl"><div></div></div>
                            <div class="Post-br"><div></div></div>
                            <div class="Post-tc"><div></div></div>
                            <div class="Post-bc"><div></div></div>
                            <div class="Post-cl"><div></div></div>
                            <div class="Post-cr"><div></div></div>
                            <div class="Post-cc"></div>
                            <div class="Post-body">
                        <div class="Post-inner">
                            <h2 class="PostHeaderIcon-wrapper">
                                <span class="PostHeader">Text, <a href="#" rel="bookmark" title="Permanent Link to this Post">Link</a>, <a class="visited" href="#" rel="bookmark" title="Visited Hyperlink">Visited</a>, <a class="hovered" href="#" rel="bookmark" title="Hovered Hyperlink">Hovered</a></span>
                            </h2>
                            <div class="PostMetadataHeader">
                                <div class="PostHeaderIcons metadata-icons">
                                    <img class="metadata-icon" src="../images/PostDateIcon.png" width="17" height="18" alt="PostDateIcon" />
                                    October 21st, 2008
                                     | <img class="metadata-icon" src="../images/PostAuthorIcon.png" width="14" height="14" alt="PostAuthorIcon" />
                                    Author: <a href="#" title="View user profile.">user</a>
                                </div>
                            </div>
                            <div class="PostContent">
                                <img class="article" src="../images/logo.jpg" alt="an image" style="float:left;"/>
                                    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, <a href="#" title="link">link</a>, <a class="visited" href="#" title="visited link">visited link</a>,
                                 <a class="hover" href="#" title="hovered link">hovered link</a> consectetuer
                                    adipiscing elit. Quisque sed felis. Aliquam sit amet felis. Mauris semper, velit
                                sem per laoreet dictum, quam diam dic tum urna, nec placerat elit nisl in quam. Etiam
                                augue pede, molestie eget, rhoncus at, convallis ut, eros. Nunc iaculis suscipit dui. Nam sit amet sem.
                                        Praesent mattis, massa quis luctus fermentum, turpis mi volutpat justo, eu volutpat enim
                                        diam eget metus. Donec sed tellus eget sapien fringilla
                                        nonummy. <acronym title="National Basketball Association">NBA</acronym> Mauris a
                                        ante. Suspendisse quam sem, consequat at, commodo vitae, feugiat in, nunc. Morbi
                                        imperdiet augue quis tellus.
                                        <abbr title="Avenue">
                                            AVE</abbr></p>
                                   
                                    <p>Aliquam pharetra. Nulla in tellus eget odio sagittis blandit.Maecenas at nisl. Nullam lorem mi, eleifend a,
                                    fringilla vel, semper at, ligula. Mauris eu wisi. Ut ante dui, aliquet nec, congue non,
                                    accumsan sit a
#4

ช่วยหนูแกะโค๊ตหนูหน่อยน้า ข้างบนใช้ Artisteer สร้างเทมเพลตค่ะ
นี่โคีต admin_check.php

<? session_start();

//header("content-type: text/html; charset=UTF-8");
$adminname=trim($_POST['adminname']);
$adminPw=trim($_POST['pass']);

if(trim($adminname) == "")
{
echo "กรุณากรอก Username";
exit();
}
if(trim($adminPw) == "")
{
echo "กรุณากรอก Password";
exit();
}

include"../connect.php";
mysql_select_db("db_nsc");

$sql="SELECT * FROM tb_user
    WHERE Username = '$adminname' AND Password = '$adminPw' AND Status_user IN ('Admin','SuperAdmin') ";

echo"$sql";

$result=mysql_query($sql) or die ("Error Query");

$member = mysql_fetch_array($result);

if(mysql_num_rows($result)==0){
    echo "ERROR  :  Username หรือ assword ผิด";
}else{
    echo"y";
    $_SESSION['admin']=$adminname;
    session_write_close();
}
mysql_close($cn);
?>

#5

ขุดสำเร็จแระค่ะ

เพราะปุ่ม ดันเป็น type='submit' มันเลยรั่ว
#6
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^