การคำนวนอายุ ด้วย java อะคับ

อยากรู้วิธีการคำนวนอายุว่า กี่ปี กี่เดือน กี่วัน คับโดยที่คำนวนผลลัพธ์ทันทีที่มีการกรอกข้อมูล
วันเดือนปีิเกิดก็แบ่งเป็น 3 ช่อง คือ วัน เดือน ปี
วันที่ปัจจุบัน 04 05 2552
วันเดือนปีิเกิด 07 06 2529
อายุปัจจุบัน 20 11 2204 พ.ค. 2552 4 4,566

ดูฟังก์ชั่นในบทความครับ ผมเขียนให้แล้ว
#1

ขอบคุณคับ 
#2

อ้างอิงจาก ความคิดเห็น #2ขอบคุณคับ 

ตี 1 แล้ว ยังไม่หลับไม่นอนอีกรึ
#3

ผมต้องรีบทำโปรจบอะคับจะส่งอยู่แล้วแก้ bug ยังไม่หมดเลย
#4
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^