h-o-t-d-o-g หรือ หมาร้อน

h-o-t-d-o-g หรือ หมาร้อน
ใช่แล้วครับอ่านไม่ผิหรอก "hotdog" จริงๆ
04 พ.ค. 2552 1 1,341

หมาไส้กรอก
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^