update ข้อมูล

ใช้ฐานข้อมูล ms sql server2005+php
ข้อมูลที่ดึงมาเป็นรายงานนั้น สามารถกรอกหมายเหตุเข้าไป พอหลังจากนั้นกดบันทึก รายงานที่เคยมีลดลงจากเดิม ก็คือให้มีการแจงหมายเหตุมานะค่ะ อันไหนที่แจงหมายเหตุแล้ว  ก็ไม่ต้องแสดงรายงาน อย่างเช่น รายการที่ดึงออกมานั้นมี 10 รายการ แล้วมีการชี้แจงเป็นบางรายการและไม่ได้เรียงตามลำดับอาจจะชี้แจง ลำดับที่ 1 6 8 ประมาณนี้  พอจะให้เก็บค่าที่ชี้แจง update ฟืลด์ตาม id เราต้องทำการวน loop อย่างไรค่ะ  ค่าถึงจะ update ให้เฉพาะตัวที่ได้ทำการ update จริง ๆ  เท่านั้นให้ตรง id
03 เม.ย. 2552 3 2,096

ตอน query ก็เพิ่มคำสั่ง AND comment = '' เข้าไป เพื่อไม่ให้เอารายการที่ comment ออกมา

ส่วนการอัปเดท พอเราจะแก้ไข ปกติเราต้องเลือกข้อมูลนั้นมาแก้ไข ตอนเลือกก็ส่ง id ไปเก็บไว้ด้วย ตอน submit ก็ ตรวจ id ที่ส่งมาพร้อมกัน
#1

ได้ลองทำแล้วค่าที่ จะ update มันส่งไปค่าสุดท้ายตัวเดียว  ซึ่งได้ลองหลายครั้งแล้วก็ไม่ทราบว่าผิดตรงไหนค่ะ  ไม่เข้าใจว่า id ทำไมจึงไม่ส่งค่าไปให้

#2

555+++

ขอตอบว่าคงเขียนผิดละกัน ข้อมูลมีเท่านี้

100% เป็นเพราะเขียนคำสั่งหรือตัวแปรไม่รอบคอบเองครับ ซึ่งคำถามประเภทนี้มีเป็นจำนวนมากครับ ลองหาดูกระทู้เก่าๆก็ได้ครับ
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^