อัพเดทข้อมูลที่เป็นรูปภาพ

คือว่าผมต้องการ อัพเดทข้อมูลที่เป็นรูปภาพ ซึ่งฟิลด์ที่เก็บรูปของผม มีทั้งหมด 6 ฟิลด์น่ะคับ แต่ผมใช้วิธีการ copy รูปภาพไปไว้ที่ folder น่ะครับ แล้วทีนี้ เวลาผมจะทำการแก้ไขรายการ ข้อมูลทั้งหมดรวมทั้งรูปภาพด้วย ซึ่งผมจะทำการแก้ไขแค่บางรูปภาพ เท่านั้น ฟิลด์ไหนที่ไม่ได้รับการอัพโหลดก้ให้อยู่เหมือนเดิม แต่ที่ผมทำน่ะครับ ฟิลด์ที่ไม่ได้อัพโหลดก้จะกลายเป็นค่าว่างไปเลยอ่ะคับ ผมจะเช็คได้ยังไงก่อนที่จะอัพเดทข้อมูลอ่ะคับ
02 เม.ย. 2552 5 1,462

       
###################################

นี่น่ะครับ โค๊ดเช็คของผม พี่คับยังงัย ช่วยเพิ่มวิธี การหาความกว้างของรูปภาพด้วยยิ่งดีน่ะคับ  ช่วยผมทีน่ะคับผมเพิ่งหัดเขียนครับ

#################################

<?include 'connect.php';
mysql_query("SET NAMES UTF8");
$id_ads=$_POST['id_ads'];
$own_name=$_POST['own_name'];
$own_tel=$_POST['own_tel'];
$own_email=$_POST['own_email'];
$horpak_name=$_POST['horpak_name'];
$horpak_type=$_POST['horpak_type'];
$room_type=$_POST['room_type'];
$min_price=$_POST['min_price'];
$max_price=$_POST['max_price'];
$h_prakan=$_POST['h_prakan'];
$h_klang=$_POST['h_klang'];
$h_water=$_POST['h_water'];
$h_elect=$_POST['h_elect'];
$ubc=$_POST['ubc'];
$tel=$_POST['tel'];
$furniture=$_POST['furniture'];
$air=$_POST['air'];
$bath=$_POST['bath'];
$internet=$_POST['internet'];
$sak_pa=$_POST['sak_pa'];
$bts=$_POST['bts'];
$mrt=$_POST['mrt'];
$jod_rod=$_POST['jod_rod'];
$pad_lom=$_POST['pad_lom'];
$police=$_POST['police'];
$tv=$_POST['tv'];
$fitnet=$_POST['fitnet'];
$swim=$_POST['swim'];
$key_card=$_POST['key_card'];
$yod_ren=$_POST['yod_ren'];
$vong_jorn_pid=$_POST['vong_jorn_pid'];
$minimart=$_POST['minimart'];
$university=$_POST['university'];
$horpak_no=$_POST['horpak_no'];
$horpak_soi=$_POST['horpak_soi'];
$horpak_road=$_POST['horpak_road'];
$horpak_tumboon=$_POST['horpak_tumboon'];
$horpak_zone=$_POST['horpak_zone'];
$horpak_maung=$_POST['horpak_maung'];
$province=$_POST['province'];
$zip=$_POST['zip'];
$horpak_tel=$_POST['horpak_tel'];
$horpak_fax=$_POST['horpak_fax'];
$horpak_website=$_POST['horpak_website'];
$horpak_detail=$_POST['horpak_detail'];
$photo1=$photo1_name;
$photo2=$photo2_name;
$photo3=$photo3_name;
$photo4=$photo4_name;
$photo5=$photo5_name;
$photo6=$photo6_name;
$son_jai=$_POST['son_jai'];
$status=$_POST['status'];
$id_member=$_POST['id_member'];

$photo1=$_FILES['photo1']['tmp_name'];
$photo1_name=$_FILES['photo1']['name'];
$photo1_type=$_FILES['photo1']['type'];
$photo6_size=$_FILES['photo1']['size'];

$photo2=$_FILES['photo2']['tmp_name'];
$photo2_name=$_FILES['photo2']['name'];
$photo2_type=$_FILES['photo2']['type'];
$photo6_size=$_FILES['photo2']['size'];

$photo3=$_FILES['photo3']['tmp_name'];
$photo3_name=$_FILES['photo3']['name'];
$photo3_type=$_FILES['photo3']['type'];
$photo6_size=$_FILES['photo3']['size'];

$photo4=$_FILES['photo4']['tmp_name'];
$photo4_name=$_FILES['photo4']['name'];
$photo4_type=$_FILES['photo4']['type'];
$photo6_size=$_FILES['photo4']['size'];

$photo5=$_FILES['photo5']['tmp_name'];
$photo5_name=$_FILES['photo5']['name'];
$photo5_type=$_FILES['photo5']['type'];
$photo5_size=$_FILES['photo5']['size'];

$photo6=$_FILES['photo6']['tmp_name'];
$photo6_name=$_FILES['photo6']['name'];
$photo6_type=$_FILES['photo6']['type'];
$photo6_size=$_FILES['photo6']['size'];


if (!$photo1){    
    
    print $photo1;
            }

if (!$photo2){    

print $photo2;
}

if (!$photo3){    

print $photo3;
}
if (!$photo4){    

print $photo4;    
}
if (!$photo5){    

print $photo5;    
}
if (!$photo6){    

print $photo6;    
}

else {
    
    
    $array_last1=explode(".",$photo1_name);
    $c1=count($array_last1)-1;
    $lastname1=strtolower($array_last1[$c1]) ;
    if ($lastname1=="gif" or $lastname1=="jpg" or $lastname1=="jpeg"  or $lastname1=="png") {
        copy($_FILES['photo1']['tmp_name'],"pic_upload/".$photo1_name);


    $array_last2=explode(".",$photo2_name);
    $c2=count($array_last2)-1;
    $lastname2=strtolower($array_last2[$c2]) ;
    if ($lastname2=="gif" or $lastname2=="jpg" or $lastname2=="jpeg" or $lastname2=="png") {
        copy($_FILES['photo2']['tmp_name'],"pic_upload/".$photo2_name);

    $array_last3=explode(".",$photo3_name);
    $c3=count($array_last3)-1;
    $lastname3=strtolower($array_last3[$c3]) ;
    if ($lastname3=="gif" or $lastname3=="jpg" or $lastname3=="jpeg" or $lastname3=="png") {
        copy($_FILES['photo3']['tmp_name'],"pic_upload/".$photo3_name);
        
    $array_last4=explode(".",$photo4_name);
    $c4=count($array_last4)-1;
    $lastname4=strtolower($array_last4[$c4]) ;
    if ($lastname4=="gif" or $lastname4=="jpg" or $lastname4=="jpeg" or $lastname4=="png") {
        copy($_FILES['photo4']['tmp_name'],"pic_upload/".$photo4_name);
        
    $array_last5=explode(".",$photo5_name);
    $c5=count($array_last5)-1;
    $lastname5=strtolower($array_last5[$c5]) ;
    if ($lastname5=="gif" or $lastname5=="jpg" or $lastname5=="jpeg" or $lastname5=="png") {
    copy($_FILES['photo5']['tmp_name'],"pic_upload/".$photo5_name);
    
    $array_last6=explode(".",$photo6_name);
    $c6=count($array_last6)-1;
    $lastname6=strtolower($array_last6[$c6]) ;
    if ($lastname6=="gif" or $lastname6=="jpg" or $lastname6=="jpeg" or $lastname6=="png") {
        copy($_FILES['photo6']['tmp_name'],"pic_upload/".$photo6_name);
    }
    }
    }
    }
    }
    }
    else
    {
        
    print "<h3>ERROR : เฉพาะรูปภาพนามสกุล *.gif , *.jpg , *.jpeg เท่านั้น<a href=\"javascript:history.go(-1)\"><input type=\"button\" value=\"Back\" onClick=\"history.go(-1)\"></a></h3>";
        
    }
    }
  echo    $sql="UPDATE ads SET `own_name`='$own_name',
        `own_tel`='$own_tel',
        `own_email`='$own_email',
        `horpak_name`='$horpak_name',
        `horpak_type`='$horpak_type',
        `room_type`='$room_type',
        `min_price`='$min_price',
        `max_price`='$max_price',
        `h_prakan`='$h_prakan',
        `h_klang`='$h_klang',
        `h_water`='$h_water',
        `h_elect`='$h_elect',
        `ubc`='$ubc',
        `tel`='$tel',
        `furniture`='$furniture',
        `air`='$air',
        `bath`='$bath',
        `internet`='$internet',
        `sak_pa`='$sak_pa',
        `bts`='$bts',
        `mrt`='$mrt',
        `jod_rod`='$jod_rod',
        `pad_lom`='$pad_lom',
        `police`='$police',
        `tv`='$tv',
        `fitnet`='$fotnet',
        `swim`='$swim',
        `key_card`='$key_card',
        `yod_ren`='$yod_ren',
        `vong_jorn_pid`='$vong_jorn_pid',
        `minimart`='$minimart',
        `university`='$university',
        `horpak_no`='$horpak_no',
        `horpak_soi`='$horpak_soi',
        `horpak_road`='$horpak_road',
        `horpak_tumboon`='$horpak_tumboon',
        `horpak_zone`='$horpak_zone',
        `horpak_maung`='$horpak_maung',
        `province`='$province',
        `zip`='$zip',
        `horpak_tel`='$horpak_tel',
        `horpak_fax`='$horpak_fax',
        `horpak_website`='$horpak_website',
        `horpak_detail`='$horpak_detail',
        `pic1`='$photo1',
        `pic2`='$photo2',
        `pic3`='$photo3',
        `pic4`='$photo4',
        `pic5`='$photo5',
        `pic6`='$photo6',
        `son_jai`='$son_jai',
        `status`='$status',
        `id_member`='$id_member' where `ads`.`id_ads`='$id_ads'";     

            $res=mysql_db_query($dbname,$sql);
            print "<a href=\"javascript:history.go(-1)\"><center>แก้ไขรายการเรียบร้อยแล้ว คลิกที่นีเพื่อกลับ</center></a>";
            //print "<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"2;URL=chk_user_login.php\">";
    
    mysql_close();
    
?>
#1

เหมือนเดิม ส่งโค้ดมายาวเกินไป ได้คำตอบยาก เนื่องจากคนดูตาลาย

และอีกอย่าง คำตอบที่ต้องการมีบนเว็บอยู่แล้ว แค่ค้นหาดูเท่านั้น

การแก้ไข ถ้าไม่ต้องการอัปเดทฟิลด์ไหนก็ไม่ต้องใส่ลงไปสิ ให้ส่งลงไปแค่ฟิลด์ที่ต้องการแก้ไขก็พอ ไม่จำเป็นต้องใส่ทุกฟิลด์ การตรวจสอบ ก็ตรวจโดยใช้ if ธรรมดา

if ($_FILES[inputname][tmp_name] == '' ) {
  // ไม่ได้อัปโหลดฟิลด์นี้มา
}
#2

ผมค้นหาทีไร เป็นแบบนี้ทุกตรั้งเลยครับ ไม่ลิงค์เลยรอเป็นชั่วโมงก้ไม่ลิงค์ให้#3

555+++ ผมละกลุ้มจริงๆ เลย

ปัญหาคือผมลองที่ผมมันไม่เป็น ผมเองก็ยังจับจุดไม่ถูก ว่ามันเกิดจากอะไร ถ้าหากว่า IE มันมีปัญหา ก็ลองเปลี่ยนไปใช้ FIREFOX ชั่วครสวก่อนก็ได้ครับ ผมจะพยายามแก้ไขให้
#4

 Google chorme บางที ก็เป็นครับ บบว่า ต้อง คลิก 2 ครั้ง 3 ครั้ง ครับ
#5
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^