ดู Code ใ ห้ทีคับสั่งให้ PHP ดึงไฟล์ที่กำนดไว้มาดาวน์โหลด แต่กลา

$sql_addcount="update tb_upload set countdown='$addcount' where id='$No'";
$result_addcount=mysql_db_query($dbname,$sql_addcount);
echo $title_upload."<br>";
$file = "$path_file";
header('Content-Description: $path_file');
header('Content-Type: application/octet-stream');
header('Content-Length: ' . filesize($file));
header('Content-Disposition: attachment; filename=' . basename($file));
readfile($file);


ากด้านบนมันจากกลายเป็นว่าเราเปิดไฟล์นั้น ผ่าน บาวเชอร์ ไป อ่าคับ ต้องแก้ประมานไหนครับ

ขอบกระคุณมากครับ ^^
01 เม.ย. 2552 1 1,874

หน้านี้จะมี output อื่นไม่ได้ครับ ต้องให้ดาวน์โหลดได้อย่างเดียว ลองดูโค้ด "ดาวน์โหลดแบบ Goragod.com" ครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^