รอบกวนช่วยดูให้หน่อยครับ

function AddUser(){// ลงทะเบียน

   
   // ตัวแปรที่ส่ง
   var username = document.getElementById('username').value;
   var password = document.getElementById('password').value;
   var repassword = document.getElementById('repassword').value;
   var title = document.getElementById('title').value;
   var name = document.getElementById('name').value;
   var sex = document.getElementById('sex').value;
   var birthdate = document.getElementById('birthdate').value;
   var birthmonth = document.getElementById('birthmonth').value;
   var birthyear = document.getElementById('birthyear').value;
   var address = document.getElementById('address').value;
   var city = document.getElementById('city').value;
   var province = document.getElementById('province').value;
   var country = document.getElementById('country').value;
   var zip = document.getElementById('zip').value;
   var phone = document.getElementById('phone').value;
   var mphone = document.getElementById('mphone').value;
   var fax = document.getElementById('fax').value;
   var email = document.getElementById('email').value;

   if(username=="")
   {
    alert("กรุณาระบุ Username");
    document.getElementById('username').focus();
    
   }
   else if(password=="")
   {
    alert("กรุณาระบุ Password");
    return false;
   }
   else if(respassword=="")
   {
    alert("กรุณาระบุ ยืนยันรหัสผ่าน/Repassword");
    return false;
   }
   else if(password!=respassword)
   {
    alert("Password สองช่องไม่ตรงกัน");
    return false;
   }
   else if(title=="")
   {
    alert("กรุณาเลือก คำนำหน้าชื่อ");
    return false;
    
   }
   else if(name=="")
   {
    alert("กรุณาระบุ ชื่อ-นามสกุล");
    return false;
    
   }
   else if(sex=="")
   {
    alert("กรุณาเลือก เพศ");
    return false;
    
   }
   else if(birthdate=="")
   {
    alert("กรุณาระบุ วันเกิด");
    return false;
    
   }
   else if(birthmonth=="")
   {
    alert("กรุณาระบุ เดือนที่เกิด");
    return false;

   }
   else if(birthyear=="")
   {
    alert("กรุณาระบุ ปีที่เกิด");
    return false;
    
   }
   else if(address=="")
   {
    alert(" กรุณาระบุ ที่อยู่");
    return false;
    
   }
   else if(city=="")
   {
    alert("กรุณาระบุ อำเภอ");
    return false;
    
   }
   else if(province=="")
   {
    alert("กรุณาระบุ จังหวัด");
    return false;

   }
   else if(country=="")
   {
    alert("กรุณาระบุ ประเทศ");
    return false;
    
   }
   else if(phone=="")
   {
    alert("กรุณาระบุ เบอร์โทรศัพท์");
    return false;
    
   }
   else if(email=="")
   {
    alert("รุณาระบุ E-mail");
    return false;

   }
   else if(email.match(/^[\w]{1}[\w\.\-_]*@[\w]{1}[\w\-_\.]*\.[\w]{2,6}$/i))
   {
    alert("email address ไม่ถูกต้อง กรุณากลับไปตรวจสอบอีกครั้ง");
    return false;
   

    var url = 'register.php'; // url
    var pmeters = "username="+username+"&password="+password;
      pmeters =pmeters+"&repassword="+repassword+"&title="+title;
      pmeters =pmeters+"&name="+name+"&sex="+sex;
      pmeters =pmeters+"&birthdate="+birthdate+"&birthmonth="+birthmonth;
      pmeters =pmeters+"&birthyear="+birthyear+"&address="+address;
      pmeters =pmeters+"&city="+city+"&province="+province;
      pmeters =pmeters+"&country="+country+"&zip="+zip;
      pmeters =pmeters+"&phone="+phone+"&mphone="+mphone;
      pmeters =pmeters+"&fax="+fax+"&email="+email+"&time="+Math.random();
      alert(pmeters);
      postDataReturnText(url,pmeters , displayAddUser);
   }
   
}
function displayAddUser(text){// สมาชิก
  alert(text);
        if(text=="Y"){
   alert("คุณได้ทำการลงทะเบียนเข้าระบบเรียบร้อยแล้ว");

  }else{

   document.getElementById('div1').style.display = 'none';
     
  }
}


คือเวลา เราคลิ๊ก ลงทะเบียน มันจะ alert แล้วก้อ ไปหน้าหลักเลยอ่ะครับ

แต่ผมอยากหน้าสมัคร ยังอยู่เหมือนเดิม  ไม่รู้ว่ามันคือค่ายังไงครับ

ช่วยดูให้หน่อยนะครับ

01 เม.ย. 2552 1 2,352

   if(username=="")
   {
    alert("กรุณาระบุ Username");
    document.getElementById('username').focus();
    return false;   <-ต้องเติมบรรทัดนี้หรือเปล่าครับ
   }
   else if(password=="")
   {
    alert("กรุณาระบุ Password");
    return false;
   }
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^