สังสัย history.back(); มันไม่ขึ้นอ่ะ

คือ ผมต้องการ หากกรอกข้อมูลผิดแล้วสามารถ back กลับไปแก้ไขข้อมูลเดิมได้

นอกจาก การใช้ Function history.back(); มีอย่างอื่นอีกเปล่า

ผมทำแล้วมันไม่ขึ้นอ่ะครับ

ขอบคุณอย่างสูงครับ

13 มี.ค. 2552 1 1,771

history.go(-1); ครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^