ท่านอาจารย์ ครับ ช่วยดู code เกี่ยวกับ cookie หน่อย ครับ

คือ code หน้านี้ รับ ค่า การ Login มาจาก From ครับ มาตรวจสอบ ถ้า login ผ่าน ให้ มัน set ค่า Cookie ด้วย อ่ะ ครับ ปัญหา คือ มัน ม่ายยอมเ ก็บ ม่ายรุ เพราะ อาราย วอน ท่าน อาจารย์ช่วยที ครับ ขอบพระคุณอย่างสูง

<?
ob_start();
session_start();
$user_login=$_POST[user_login];
$pass_login=$_POST[pass_login];
//$chk=$_POST[chk];

if ($user_login=="" or $pass_login=="") {
echo "<h3>ERROR : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบนะครับ<h3>"; exit();
}
include "connect.php";
$sql="select * from tb_member where username='$user_login' and password='$pass_login'";
$result=mysql_db_query($dbname,$sql);
$num=mysql_num_rows($result);
mysql_close();

if($num>0) {
$_SESSION[sess_userid]=session_id();
$_SESSION[sess_username]=$user_login;
$login_true = $user_login ;
$_SESSION['login_true']=$user_login;
echo "<center><br><img src='../images/ecommerce_icons/ok.png' /><br><br><h3>ยินดีต้อนรับคุณ $user_login เข้าสู่ระบบ<br>กรุณารอสักครู่...</h3></center>";
echo "<meta http-equiv='refresh' content='4;../Home.php'>";
if($chk=="on") { // ถ้าติ๊กถูก Login ตลอดไป ให้ทำการสร้าง cookie
setcookie("user_login", $user_login, time() + 3600 * 24 * 365);
setcookie("pass_login",$pass_login, time() + 3600 * 24 * 356);
//echo "set cookie เรียบร้อย";
} else {
//echo "set cookie ไม่ได้ ครับ";
}
} else {
echo "<center><br><img src='../images/ecommerce_icons/cancel.png' /><br><br><h3>ERROR : Username หรือ Password ไม่ถูกต้อง<br>กรุณารอสักครู่...</h3></center>";
echo "<meta http-equiv='refresh' content='4;../Home.php'>";
}
?>
09 มี.ค. 2552 8 1,949

โค้ดก็ดูถูกนะ ลองตรวจสอบดูว่า $chk เป็น on หรือเปลาครับ ถ้ายังไงลองเอา if นี้ออกก่อนครับ
#1

เอ หรือว่ามันต้องมีการรับค่ามาก่อน เช่น

$chk=$_GET[chk];

แล้วบรรทัดถัดมาถึงค่อยใช้

if($chk=="on")
#2

เอ้ย ไม่ใช่ GET สิ ควรจะเป็น POST

$chk=$_POST[chk];

แต่ผมงงว่าทำไมคุณ srenon ใส่ // เพื่อ inactive โค้ดนี้ไว้ล่ะคับ
#3

 ลองแล้ว ทั้ง 2 อย่าง ครับ ยัง ม่ายเก็บเหมือน เดิม ผมเอง นั้ง งง ทั้ง วัน เลย ครับ
#4

ลอง ใส่ // แล้ว รัน เอาออกแล้ว รัน มัน ก็ม่ายเก็บ เลย ครับ คงเพราะ ตอนก็อบโค๊ด มา ตอนที่ ผม ใส่ // ใว้ ครับ
#5

if($chk=="on") { // ถ้าติ๊กถูก Login ตลอดไป ให้ทำการสร้าง cookie
setcookie("user_login", $user_login, time() + 3600 * 24 * 365);
setcookie("pass_login",$pass_login, time() + 3600 * 24 * 356);
//echo "set cookie เรียบร้อย";
} else {
//echo "set cookie ไม่ได้ ครับ";
}

แทนด้วย

//if($chk=="on") { // ถ้าติ๊กถูก Login ตลอดไป ให้ทำการสร้าง cookie
setcookie("user_login", $user_login, time() + 3600 * 24 * 365);
setcookie("pass_login",$pass_login, time() + 3600 * 24 * 356);
//echo "set cookie เรียบร้อย";
//} else {
//echo "set cookie ไม่ได้ ครับ";
//}

#6

setCookie() กับ Session ใช้ด้วยกันได้หรือเปล่าครับ

#7

sessioin และ cookie สามารถใช้ได้พร้อมกันครับ
#8
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^