วันนี้มีเรื่องมาถามอีกแล้วครับ

พอดีว่าผมจะลองเล่นกับ scrollbar ครับ
จะสอบถามว่า onclick ใน herf กับ button ทำไมให้ผลไม่เหมือนกันครับ

<SCRIPT Language="JavaScript">

<!--
function move_scrollbar(){
        for (I=1; I<=500; I++){        
                parent.scroll(1,I) 
        }
}  
//-->

</SCRIPT>
<a href="#"onClick="move_scrollbar()">click move scrollbar</a>
<input type="button" value="click move scrollbar" onClick="move_scrollbar()">
<BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR><BR>

07 มี.ค. 2552 1 1,465

แหะ ขอโทษทีครับ ด่วนถามเร็วไปหน่อยครับ  ได้คำตอบแล้วครับ
<a href="#"onClick="move_scrollbar()">click move scrollbar</a>
ใส่เป็น
<a href="javascript:void(null);"onClick="move_scrollbar();">click move scrollbar</a>
ครับ

สงสัย # ใน herf คงมีความหมายให้มัน refresh หน้าตัวเองมั่งครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^