เกี่ยวกับ textbox กับ listmenu

คือต้องการพิมพ์ข้อความใน text box แล้วกดปุ่ม add ข้อมูลจะไปอยู่ใน listmenu แล้วเราก็สามารถแอดข้อมูลเข้าไปได้เรื่อยๆ จนกว่าที่เราจะพอใจ เมื่อแล้ว เราก็จะทำการ save เข้า เบส ค่ะ
03 มี.ค. 2552 2 2,051

ทำได้และ.....ก็เลยมาตอบกระทู้ตัวเอง เผื่อมีคนอยากรู้

<script language=javascript>
    function add() {
        frm.s.add(new Option(frm.txtDate.value, frm.txtDate.value));
    }
    
    function remove() {
        frm.s.remove(frm.s.selectedIndex);
    }
 
 function check(){
 for (var i=0; i<frm.s.length; i++) {
  frm.s.options[i].selected = true;
 }
 }

</script>

<form id="frm" name="frm" method="post" action="insert.php" onsubmit="check();">

<input type="text" name="txtDate" value=" " size="15" maxlength="10" />

<input type=button value=" add " onClick="add();">
 <input type=button value=" Remove" onClick="remove();">

<select name="s[]" id="s" size="5" multiple="multiple" style="width: 150px;">
</select>
</form>


 

#1

ขอบคุณครับ ถ้ามีเวลาผมแนะนำให้เอาไปใส่ไว้ในบล๊อกสิครับ ความรู้ดีๆ ไม่อยากให้มันตกไปตามกาลเวลาครับ
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^