ปัญหาการส่ง mail

Warning: mail(): "sendmail_from" not set in php.ini or custom "From:" header missing in

เจอ error นี้จากการส่ง mail ครับ

$send="test@hotmail.com";
$subject="ทดสอบ";
$messages.="ทดสอบ";
$header = "MIME-Version: 1.0
";
$header.= "Content-type: text/html; charset=tis-620
";
$header.="From: test2@hotmail.com";
mail($to_send,$subject,$messages,$header);

ปกติผมเคยลอง code ส่ง mail นี้กับ host ของผมแล้ว ปกติดี

แต่ที่เจอ error นี้ เพราะ ผมลอง ใช้กับ host อีกที่

ผมเดาว่า คงไม่ได้เป็นที่ code เพราะ มันใช้กับ host ของผมได้

ผมเลยไปดูใน phpinfo ของ host อีกที่

ตรงค่า sendmail_from เป็น no value

ต่างกับ host ของผม ที่เป็น email

ตรงนี้พอจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ error หรือเปล่าครับ

27 ก.พ. 2552 2 1,802

เข้าใจว่า host นี้คงไใ่เปิดการส่งเมล์ไว้ครับ ถ้าเป็น hostเสียตัง ลองติดต่อ host ดูครับ
#1

ผมสอบถามทาง host แล้ว เค้าให้เพิ่ม code ข้างล่างนี้ลงไป

ini_set("sendmail_from","xxx@example.com");  // xxx@example.com คือเมล์ของผู้ส่ง สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ini_set(SMTP,"xxx.xxx.xxx");
ini_set(smtp_port,25);

ประมาณนี้ครับ เอามาลงเผื่อมีใครเจอปัญหาเหมือนกัน

ขอบคุณคุณ gOragod สำหรับคำแนะนำนะครับ
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^