javascript ติดปัญหาไม่สามารถรันได้กับ FireFox แก้ไงดี

ผมอยากรู้ว่าจะเปลี่ยนโค๊ดนี้ให้ใช้ได้ทั้ง FireFox และ IE ได้อย่างไร
[Code HTML]
<form action="editparent.php" method="post" name="DisplayFat" class="style1" id="form1" onsubmit="return chkdata();">

ผมเรียกใช้ในส่วนของสีแดงที่อยู่ในแท็ก Form เลยนะครับ


[Code Javascript]
function chkdata()<!--chkdata คือ ชื่อ function-->
{
 with(DisplayFat)<!--with คือ การเลือกตำแหน่งซึ่งในที่นี้คือ form1-->
 {
  if(FName.value=='')
  {
   alert('กรุณาป้อนชื่อ');FName.focus();
    return false;
  }
  else if(LName.value=='')
  {
   alert('กรุณาป้อนนามสกุล');LName.focus();
    return false;
  }
  else if(Birthday.value=='')
  {
   alert('กรุณาเลือกวันเกิด');Birthday.focus();
    return false;
  }
  else if(MarriageStatusID.value=='')
  {
   alert('กรุณาเลือกสถานภาพสมรส');MarriageStatusID.focus();
    return false;
  }
  else if(Number.value=='')
  {
   alert('กรุณาป้อนบ้านเลขที่');Number.focus();
    return false;
  }
  
  else if(Tumbon.value=='')
  {
   alert('กรุณาป้อนตำบล');Tumbon.focus();
    return false;
  }
  else if(District.value=='')
  {
   alert('กรุณาป้อนอำเภอ');District.focus();
    return false;
  }
  else if(City.value=='0')
  {
   alert('กรุณาเลือกจังหวัด');City.focus();
    return false;
  }
  else if(Postalcode.value==''|| Postalcode.value.length<5)
  {
   alert('กรุณาป้อนรหัสไปรษณีย์ 5 หลัก');Postalcode.focus();
    return false;
  }
  else if(HomePhone.value!=''&& HomePhone.value.length<9)
  {
   alert('กรุณาป้อนเบอร์โทรศัทพ์ 9 หลัก');HomePhone.focus();
    return false;
  }
  else if(MobilePhone.value!=''&& MobilePhone.value.length<10)
  {
   alert('กรุณาป้อนเบอร์มือถือ 10 หลัก');MobilePhone.focus();
    return false;
  }
  else if(Neighbor.value=='')
  {
   alert('กรุณาป้อนสถานที่ข้างเคียง');Neighbor.focus();
    return false;
  }
  else if(TelOffice.value!=''&& TelOffice.value.length<9)
  {
   alert('กรุณาป้อนเบอร์ที่ทำงาน');TelOffice.focus();
    return false;
  }
  else if(because.value=='')
  {
   alert('กรุณาป้อนเหตุผลที่ต้องแก้ไข');because.focus();
    return false;
  }
 }
}
24 ก.พ. 2552 1 2,480

เท่าที่ทราบ ดูเหมือน with จะไม่มีใน Javascript ครับ อาจเป็นโค้ดที่ได้มาจากที่อื่นหรือเปล่า เช่นอาจมีการใช้ frame work ครับ

ส่วนการทำให้มันทำงานได้โดยไม่มีคำสั่งนี้ ก็ให้กับไปใช้คำสั่งฟอร์มแบบปกติสิครับ ง่ายออก

if ( fromname.inputname.value == '' ) {
  alert('กรุณากรอก....');
  return false;
} else if......
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^