onload ใน tag body ซ้ำซ้อนกันครับ จะทำยังไงดี

คือเว็บที่ทำอยู่กำหนดให้ link แบบAjax คือ refresh เฉพาะส่วนที่ต้องการเท่านั้น ไม่ได้ refreshทั้งหน้า โดยโค้ดผมก็เอาจากเว็บ goragodนี่แหละครับ ปัญหามีอยู่ว่า เว็บผมใช้ Gmapsด้วย ซึ่งจำเป็นต้องใส่ onload="initialize()" ตรงแท็ก body ในส่วนของไฟล์Gmaps
และโค้ดAjax ที่ผมใช้นี่ก็จำเป็นจะต้องใช้ onload หน้าแรกตรงแท็ก bodyเช่นกัน ทำให้เวลา runขึ้นมาเวลาเปิดหน้าแผนที่ทำให้มองไม่เห็นครับ

นี่คือหน้าแรก
<body  onload="loaddoc('pindex.php')">

นี่คือหน้าแผนที่
<body onLoad="initialize()" onUnload="GUnload()">
23 ก.พ. 2552 2 3,417

<body onload="doload()"...

<script type="text/javascript">
function doload() {
  initialize();
  loaddoc('pindex.php');
  // do some thing....
}
</script>

#1

 ขอบคุณมากครับ..
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^