update ข้อมูล

สวัสดีครับอาจารย์ ผมปัญหาจะมาสอบถามอาจารย์ครับ
ผมมี form กรอกข้อมูลเป็น Check Box ครับซึ่งทำงานเป็น Array สามารถบันทึกลง DB ได้ปกติครับ
เวลาต้องการแก้ไข ดึงข้อมูลมาจาก DB จะทำยังไงครับอยากจะให้ show ข้อมูลที่เราเลือกอยู่ครับ
อยากให้มีเครื่องหมายถูก ที่ Check BOX ครับ
<FORM>
<INPUT TYPE=checkbox NAME=PET_ARRAY[] value=dog>หมา<br>
<INPUT TYPE=checkbox NAME=PET_ARRAY[] value=cat> แมว<br>
<INPUT TYPE=checkbox NAME=PET_ARRAY[] value=fish> ปลา<br>
</FORM>

ขอบคุณครับ
วีรศักดิ์
13 ก.พ. 2552 2 1,619

ด้วย HTML
<input type="checkbox" checked="checked"...

ด้วย Javascript
input.checked = true;
#1

ขอบคุณครับ
 

#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^