คำสั่ง limit ของ mysql กับ ms sql server 2000

อาจารย์ค่ะ คือทำฐานข้อมูลด้วย ms sql server2000+php มีปัญหาตรงที่คำสั่ง ใช้ไม่เหมือนกันจึงทำให้ข้อมูลไม่ออกตามความต้องการ โดยเวลาอ้างอิงความหมายด้วยการจำกัดด้วย limit 0,1 แต่ตัว ms sql server200 ไม่รู้ใช้ตัวอะไร ตามตัวอย่าง mysql ใช้ตัวนี้นะค่ะ

<?
         $sql_to = "select  *  from login_ployer where id_ployer = '".$row['id_ployer']."' limit 0,1";  
         $result_to = mysql_query($sql_to);
         $data_to = mysql_fetch_array($result_to);
         echo  $data_to['name_branch'];      
?>


แล้วถ้าต้องการใช้โค้ด ms sql server2000 ต้องแทน limit 1,0 เป็นอะไรค่ะ

08 ก.พ. 2552 2 4,693

คำสัง LIMIT บน SQL Server ใช้ TOP แทนครับ เช่น

SELECT TOP 1 * FROM table
#1

อันนี้ยาวครับ ต้องใช้

SELECT TOP(10) * FROM table_name WHERE column NOT IN (SELECT TOP(10) *  column FROM table_name ORDER BY column) ORDER BY column

จะได้ record ที่ 11-20 ครับ ตัวเลขสีน้ำเงินเป็นค่า offset ครับ ส่วนตัวเลขสีแดงคือ จำนวน record

#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^