parseInt() ก็มิอาจช่วยได้

ประกาศตัวแปรไว้ดังนี้

var ตัวแปรที่ 0 = "ABCDE"; // ไม่เกี่ยวฮ่ะ ยกตัวอย่างเฉยๆ
var ตัวแปรที่ 1 = 0;
var ตัวแปรที่ 2 = 2;

  ตัวแปรที่ 1 = ตัวแปรที่ 1+ตัวแปรที่ 2; // รูปเต็มๆ
  ตัวแปรที่ 1 +=ตัวแปรที่ 2; // รูปย่อ

  ในกรณีที่เป็น -
   ตัวแปรที่ 2 เป็น int และถูกนำมาลบกับค่า ตัวแปรที่ 1 ได้อย่างถูกต้อง

  ในกรณีที่เป็น + (เฉพาะครั้งแรกจนถึงก่อนลบ) 
   ตัวแปรที่ 2 กลายเป็น สตริง และถูกนำมาต่อท้าย ตัวแปรที่ 1
   ทั้งๆ ที่ตอนประกาศตัวแปรนั้ไม่ได้ไส่เครื่องหมาย ( "..." ) คร่อมตัวแปรไว้

   หลังจากลบครั้งแรกแล้ว ตัวแปรที่ 1 ถึงจะกลายเป็น int บวก ลบได้อย่างถูกต้อง

  ผมเลยนำ parseInt() มาคร่อม ตัวแปรที่ 2 ก่อนจะผ่านโอเปอเรเตอร์เพื่อจะเอาผลลัพภ์
  มันก็ยังเป็นเหมือนเดิมเลยครับ
07 ก.พ. 2552 2 2,177

<script type="text/javascript">
var a = 0;
var b = 2;
a+=b;
alert(a + ',' + typeof a);
</script>


ผมทดสอบแบบนี้ ก็ปกติดีนี่
#1

ผิดโดยอย่างไม่น่าให้อภัย (อีกแล้ว 555+)
ลองรื้อโค้ดดูใหม่ทุกไฟล์เลย

และเอา typeof  ที่คุณอาให้มาไปลองเช็คดูทุกจุด
ปรากฏว่า ตัวแปรที่ 1 ล่าสุด มันเป็น OBJ ฮ่ะ

รบกวนแค่นี้แล้ว ขอบคุณ คุณอามากๆ ฮ่ะ


#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^