ตรวจสอบ checkbox แบบ array

ถ้าเราต้องการตรวจสอบค่าก่อนส่งแบบฟอร์มจาก checkbox แบบ array ว่าได้ทำการเลือกแล้วหรือยัง
( สามารถเลือก check มากกว่า 1 อันได้ )
ตรง function ต้องเพิ่มหรือแก้ไขอย่างไรค่ะ

<script>
function chknum(fm) {
if (!(fm.num.checked)) { alert("เลือกค่าก่อน"); return false;}
}
</script>


<form action="" name="fm" onsubmit="return chknum(this);">
  <? for($i=0;$i<=3;$i++){ ?>
  <input name="num[]" type="checkbox" value="<?=$i;?>" />
  <? } ?>
  <input type="submit">
</form>

ขอบคุณค่ะ 
05 ก.พ. 2552 1 1,807

#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^