ถามเรื่องcookie ในVote สติ๊กเกอร์อ่ะคะ

ถ้าจะตั้งเวลาให้ Vote สติ๊กเกอร์ได้แค่ ชั่วโมงละครั้งทำยังไงคะ
สมมติว่าโค๊ดเป็นแบบนี้

   $s_id    =$_GET['s_id'];
  
   $sql     =" select s_score from title_story where s_id ='$s_id' ";
   $result  = mysql_query($sql) or die ("Select error :$sql");
   $row     = mysql_fetch_row($result);
  
   $newscore=$row[0]+1;
  
 
   $sql ="update title_story set s_score='$newscore' where s_id='$s_id'";
   mysql_query($sql) or die ("Update error :$sql");
01 ก.พ. 2552 1 1,516

1. สร้าง cookie เก็บเวลา Vote และ id ที่ Vote ล่าสุดเก็บไว้
2. เมื่อ Vote ให้บันทึก เวลา และ id เก็บไว้ตรวจสอบ
3. เมื่อจะ Vote ให้ตรวจสอบ Cookie ว่า เก็บ id ที่จะ Vote หรือไม่ ถ้ามีแสดงว่า Vote แล้ว ให้ไปตรวจเวลาอีกครั้ง ถ้าเวลาที่เก็บเกินกว่า 1 ชม. ให้ Vote ได้

ความสำคัญจะอยู่ที่การเก็บ Cookie ซึ่งจะต้องทำให้สามารถเก็บได้หลายๆค่า เนื่องจากแต่ละคนอาจมีการ Vote ไว้ หลาย id อาจเลือกใช้วิธีเก็บลงบน db เลยก็ได้ เพราะจะทำให้การเก็บง่ายกว่า เวลาจะ Vote ก็ให้ลบ รายการที่เกิน 1 ชม. ก่อน รายการที่เหลือถ้ามี แสดงว่ายังไม่ครบกำหนดก็จะ Vote ไม่ได้
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^