เราจะทำอย่างนี้ยังไงครับ www.xxx.com/aaa แทน www.xxx.com?id=aaa

เราจะทำอย่างนี้ยังไงครับ www.xxx.com/aaa แทน www.xxx.com?id=aaa 

เช่นเราทำบอร์ด อยากให้บอร์ดแต่ละ id ไม่ต้องส่งค่า พารามิเเตอร์ ไป ?id=aaa แต่อยากให้ต่อท้ายโมเมนเราเลย ใช้ php เขียน

ใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับ
30 ม.ค. 2552 1 3,873

ทำได้ครับ ลองศึกษาเรื่อง .htaccess ดูครับ โดยใช้ร่วมกันกับการแก้ไขโปรแกรมที่ใช้เล็กน้อยครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^