ส่งค่าจากฟอร์ม

<?php
//foreach ($_REQUEST as $key > $error){
    echo "<br>idbill : ".$idbill = $_REQUEST['idbill'];
    echo "<br>fn : ".$fn = $_REQUEST['fname[]'];
    echo "<br>ln : ".$ln = $_REQUEST['sname[]'];
//}
?>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-874" />
<title>เพิ่มรายการสินค้ารับเข้า</title>
<script type="text/javascript">
var cnt = 0;
var tbl = null;
function init() {
    tbl = document.getElementById('tbl');
}
function addRow() {
    cnt++;
    var tr = tbl.insertRow(tbl.rows.length - 2);
    tr.id = 'tr_' + cnt;
    var td = tr.insertCell(0);
    var s = 'ชื่อ <input name="fname[]" type="text" id="fname_' + cnt + '" /> ';
    s += 'นามสกุล <input name="sname[]" type="text" id="sname_' + cnt + '" />';
    s += ' <a href="#" onclick="return removeRow(' + cnt + ')">เอาออก</a>';
    td.innerHTML = s;
    return false;
}
function removeRow(id) {
    var o = document.getElementById('tr_'+id);  
    tbl.deleteRow(o.rowIndex);
    return false;
}
</script>

</head>
<body onLoad="init()">
<form id="form1" name="form1" method="post" action="11.php" style="margin: 0">
<table width="100%" border="1" id="tbl">
<tr>
    <td>รายการสินค้าที่ต้องการเพิ่ม</td>
</tr>
<tr>
    <td><input name="idbill" type="text" id="idbill" /></td>
</tr>
<tr>
    <td>
    ชื่อ
    <input name="fname[0]" type="text" id="fname_0" />
    นามสกุล
    <input name="sname[0]" type="text" id="sname_0" />
    </td>
</tr>
<tr>
    <td><a href="#" onClick="return addRow()">เพิ่มรายชื่อ</a></td>
</tr>
<tr>
    <td><input type="submit" name="Submit" value="บันทึกข้อมูล"></td>
</tr>
</table>
</form>
</body>
</html>

จากสคริปด้านบน ผมจะส่งค่าจากฟอร์มยังไงครับ
มันไปแต่ id แต่อันอื่นไม่ไปอ่ะครับ
27 ม.ค. 2552 3 1,416

ลองใช้คำสั่ง

<?php
  print_r($_POST);
?>


คำสั่งนี้สามารถดูได้ว่ามีอะไรส่งมาบ้างครับ รายละเอียดเพิ่มเติม ลองอ่านบทความเกี่ยวกับฟอร์มและ array บนเว็บครับ มีหลายตอน น่าจะตอบคำถามได้
#1

อ่อ ครับ
ผมลองทดสอบแล้วมีแต่ค่า อาเรย์เต็มเลย หุๆๆ
ขอบคุณครับที่มาช่วยแนะนำ
ต้องต่อสู้กันไปอีกแล้วซินะ - -"
#2

นั่นแหละแอเรย์

ก็ดูค่าแอเรย์ แล้วก็เอาไปจัดการต่อสิ ถ้าไม่เคยใช้ array ก็ลองศึกษาดูสักนิดนะ array สามารถช่วยให้งานง่ายขึ้นได้เยอะเลย
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^