ขอโค๊ดแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลโดยผ่าน FORM หน่อยครับ

ขอโค๊ดแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลโดยผ่าน FORM หน่อยครับ

ขอบคุณครับ
23 ม.ค. 2552 2 2,175

$sq="update ชื่อเทเบิล set ชื่อฟิวในฐานข้อมูล='$_POST[ชื่อฟอร์ม]' WHERE รหัสฟิวหลัก='$_GET[รหัสฟิวหลักที่แก้ไข]'";
$res=mysql_db_query($db,$sql);

php ฐานข้อมูล mysql
#1

คำถามสั้นมากๆ เหมือนถามให้เขียนให้เลย
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^