ขอคำชี้แนะหน่อย คับ

mktime กับ gmmktime ต่างกันตงไหน ค่าที่ได้ก็ไม่เท่ากัน - - ?
14 ม.ค. 2552 2 1,844

gmmktimeGet Unix timestamp for a GMT date

เป็นเวลาตามมาตรฐาน GMT ครับ โดยเทียบเวลาจากที่ตั้งของ Server ซึึงถ้าเป็น Server ในประเทศไทย เวลานี้ก็น่าจะ +7 ชั่วโมงครับ
mktime Get Unix timestamp for a date

เป็นเวลาที่อ่านมาจาก Server ครับ โโยปกติเราจะใช้ค่านี้


#1

*-* กระจ่าง ขอบคุณ มักมัก
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^