แปลง วันที่

ผมจะแปลงวันที่ เช่น 12/12/2008 เป็นรูปแบบ mktime ยังไง คับ
14 ม.ค. 2552 3 1,884

เฮ้อ เฮ้อ ทำได้แล้ว คับ ขอบคุณ
#1

ทำไงหวา...ไม่เห็นกลับมาบอกวิธีเลยย
#2

<?php
print date("m d Y").'<br /><br />';

$aa = mktime(0,0,0,date("m"),date("d"),date("Y")+1);
$ss = gmmktime(0,0,0,date("m"),date("d"),date("Y")+1);

print mktime(0,0,0,date("m"),date("d"),date("Y")).'<br />';
print date('m d Y',mktime(0,0,0,date("m"),date("d"),date("Y"))).'<br />';
print $aa.'<br />';
print date("m d Y",$ss).'<br /><br />';

print gmmktime(0,0,0,date("m"),date("d"),date("Y")).'<br />';
print date('m d Y',gmmktime(0,0,0,date("m"),date("d"),date("Y"))).'<br />';
print $ss.'<br />';
print date("m d Y",$ss).'<br /><br />';

?>

#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^