พิมหน้าที่ต้องการ

อ.ครับ ผมอยากทสอบถามในการให้เปิด popup หน้าที่ต้องการพิมพ์แล้วสั่งพิมพ์ได้เลยครับ ผมใช้ <a href='javascript:window.print();'><img src="images/printer.png" alt="พิมพ์หน้านี้" border="0" /></A> มันจะติดส่วนหัวมาด้วย คือต้องการพิมพ์เฉพาะข้อมูลครับ
27 ธ.ค. 2551 2 2,278

อันนี้ต้องใช้ความรู้ css กับ web report ผมเองเองก้อยังทำไม่ได้แล้วไม่รู้ ว่าจะศึกษา ที่ไหน พยายาหาข้อมูลอยู่
#1

ใช้อีเวนต์ onload ของ body ครับ

<body onload="window.print()">
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^