Ajax Alert

อยากจะให้มันฟ้องเวลาผมจะเลือกลบรายการคร้บ

 คือผมทำหน้าเพจไว้ เป็น home.php
 แล้วดึงหน้า data.php มาแสดงด้วย ajax
 และได้ใช้คำสั่งให้มัน alet ยืนยันการลบข้อมูลด้วย javascript  ผลคือ มันเงียบฉี่ !?

ขอคำแนะนำด้วยครับ  

(อยากได้เป็นโค้ดครับ)
19 ธ.ค. 2551 1 2,700

if (confirm('คุณแน่ใจที่จะลบรายการนี้ ?'))
{
  // do delete
}

#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^